Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
2093Zarządzenie Nr 2/2010 Rektora z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zagrożenia państwa i wojny 01.10.2020 - 15:08
3388Zarządzenie Nr 2/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.10.2020 - 20:28
1801Zarządzenie Nr 2/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany organizacyjnej na Wydziale Biologii i Biotechnologii 30.09.2020 - 18:29
4229Zarządzenie Nr 20 Rektora z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie ustalenia procedury wydawania profilaktycznych posiłków i napojów.30.09.2020 - 00:35
6287Zarządzenie Nr 20 z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie procedury przyznawania dodatków specjalnych dla pracowników Uniwersytetu z tytułu warunków wykonywania pracy. 01.10.2020 - 19:54
2372Zarządzenie Nr 20 z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia. 01.10.2020 - 02:55
2454Zarządzenie NR 20 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: zmian organizacyjnych studiów podyplomowych w zakresie: ”Dziennikarstwo”.01.10.2020 - 19:52
2226Zarządzenie Nr 20/2009 Rektora z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie zapraszania i pobytu cudzoziemców w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie30.09.2020 - 13:30
2413Zarządzenie Nr 20/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki27.09.2020 - 11:49
2515Zarządzenie Nr 20/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki01.10.2020 - 07:52
2234Zarządzenie Nr 21 z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Technicznych w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie naukowej inżynieria rolnicza.26.09.2020 - 14:41
7921Zarządzenie Nr 21 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: zasad zawierania umów oraz prowadzenia rejestru umów.01.10.2020 - 15:07
2745Zarządzenie Nr 21 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.27.09.2020 - 13:57
2415Zarządzenie Nr 21 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.28.09.2020 - 16:44
2210Zarządzenie Nr 21/2009 Rektora z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia Biblioteki Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.09.2020 - 17:03
2754Zarządzenie Nr 21/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 czerwca 2008r. w sprawie zasad przygotowyw01.10.2020 - 04:22
2613Zarządzenie NR 22 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Pośrednictwo pracy”.30.09.2020 - 18:54
9659Zarządzenie Nr 22 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych. 01.10.2020 - 13:31
2722Zarządzenie Nr 22 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM26.09.2020 - 16:02
4120Zarządzenie Nr 22 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM29.09.2020 - 17:06
2186Zarządzenie Nr 22/2009 Rektora z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Ochrona informacji niejawnych i innych prawnie chronionych w administracji i bussinesie”30.09.2020 - 20:16
2828Zarządzenie Nr 22/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Prawo gospodarcze”01.10.2020 - 04:24
2651Zarządzenie NR 23 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2006/2007 zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych.30.09.2020 - 15:07
3158Zarządzenie Nr 23 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zarządzania projektami inwestycyjnymi w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. 27.09.2020 - 09:19
3158Zarządzenie Nr 23 z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie utworzenia Centrum Badań Europy Wschodniej.30.09.2020 - 06:26
2013Zarządzenie Nr 23/2009 Rektora z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Prawne uwarunkowania kształtowania wizerunku instytucji”29.09.2020 - 05:43
2929Zarządzenie Nr 23/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie i higiena głosu” 01.10.2020 - 04:25
2525Zarządzenie nr 24 z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Prawo pracy”.29.09.2020 - 05:47
3463ZARZĄDZENIE NR 24 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2006/2007 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej.01.10.2020 - 01:36
2728Zarządzenie Nr 24 z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie utworzenia Centrum Badań Społecznych.01.10.2020 - 04:30

Łącznie 27071662 odwiedzin dla wszystkich podstron.