Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1854Nr 352 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora UWM w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Państwowym Uniwersytetem im. Ivane Javakhishvili w Tbilisi, Gruzja22.10.2020 - 18:52
25242Straż Uniwersytecka22.10.2020 - 18:52
305Nr 107/2019 z dnia 1 października 2019 roku zmieniająca Decyzję Nr 52/2019 z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie 22.10.2020 - 18:52
1429Nr 16/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich 22.10.2020 - 18:52
1539Nr 79/2018 z dnia 1 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia systemu gratyfikacji dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazujących ponadprzeciętną aktywno22.10.2020 - 18:52
218Nr 718 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2021/202222.10.2020 - 18:52
2932Nr 189 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: bezpieczeństwo narodowe, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, inżynieria akwakultury, inżynieria biomedyczna...22.10.2020 - 18:52
2946Decyzja Nr 22/2009 Rektora z dnia 6 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do spraw przyjęć na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2009/201022.10.2020 - 18:52
860Nr 98/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelni22.10.2020 - 18:53
3518Nr 657 z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania podpisania przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Listu Intencyjnego z Fundacją Bałtycką Eko-Energetyka w celu powołania Klastra NATURALNA ENERGIA22.10.2020 - 18:53
10567Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie22.10.2020 - 18:53
1875Nr 336 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 47 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2012-201622.10.2020 - 18:53
3695 Nr 33/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i do działania w jego imieniu 22.10.2020 - 18:53
2558Nr 369 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 201022.10.2020 - 18:53
9647Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich22.10.2020 - 18:53
2284Nr 39/2011 z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu działalności Akademickiego Centrum Kultury stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2009 22.10.2020 - 18:53
2454Nr 295 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 254 z dnia 21czerwca 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania redakcji czasopism naukowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2020 - 18:53
56Nr 55/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie określenia protokołu egzaminu dyplomowego22.10.2020 - 18:53
2167Nr 367 z dnia 20 grudnia 2013 roku uchylająca Uchwałę Nr 28 z dnia 21 września 2012 roku 22.10.2020 - 18:53
245 Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego22.10.2020 - 18:54
110Konkurs na stanowisko badawcze (asystent) w Katedrze Biotechnologii w Ochronie Środowiska, Wydziału Geoinżynierii, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 18:54
1793Nr 305 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A. 22.10.2020 - 18:54
3884Nr 2 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim22.10.2020 - 18:54
386Nr 148/2019 z dnia 18 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki na okres do 31 grudnia 2021 r.22.10.2020 - 18:54
1069Nr 84/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa22.10.2020 - 18:54
2686Nr 807 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Purda22.10.2020 - 18:54
710Nr 76/2018 z dnia 26 września 2018 roku zmieniające Regulamin przyjęty zarządzeniem 46/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biogospodarki22.10.2020 - 18:54
2203Nr 371 z dnia 20 grudnia 2013 roku uchylająca Uchwałę Nr 32 z dnia 21 września 2012 roku 22.10.2020 - 18:54
9662Władze Wydziału Medycyny Weterynaryjnej22.10.2020 - 18:55
13143pobierz programy22.10.2020 - 18:55

Łącznie 27296759 odwiedzin dla wszystkich podstron.