Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
480Nr 145/2019 z dnia 17 października 2019 roku w sprawie wyznaczenie Pierwszego Zastępcy Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 18:46
1305Nr 85 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Sikorskiego22.10.2020 - 18:46
12083Kompetencje Rektora22.10.2020 - 18:47
12090Decyzja Nr 60/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2012/201322.10.2020 - 18:47
81UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI TECHNOLOGA w Katedrze Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej22.10.2020 - 18:47
338Nr 632 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Jerzemu WILKINOWI, dr. h. c. mult.22.10.2020 - 18:48
628Nr 88/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 77/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2020 - 18:48
5191Wniosek o nadanie kodu projektu22.10.2020 - 18:49
670Nr 547 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2018 rok22.10.2020 - 18:49
19812Rada Naukowa dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo22.10.2020 - 18:49
3428Placówki usługowo-handlowe22.10.2020 - 18:49
4152Nr 205 Senatu z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie upoważnienia Rektora i Kanclerza do przygotowania Uniwersytetu do wykonywania zadań związanych ze sprzątaniem i dozorem mienia siłami i śro22.10.2020 - 18:49
374Nr 682 z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku weterynaria dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim 22.10.2020 - 18:50
2020Nr 33/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad postępowania w przypadku zagrożenia na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 18:50
1420Nr 67 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Planu finansowego i Planu zadań inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 201722.10.2020 - 18:50
2371Nr 218 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, w roku akademickim 2013/201422.10.2020 - 18:50
530Nr 68/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2019/2020 w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 22.10.2020 - 18:50
1588KONKURS NA STANOWISKO TECHNIKA SYMULACJI MEDYCZNEJ22.10.2020 - 18:50
785UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY 22.10.2020 - 18:50
2366Nr 287 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM umowy konsorcjum w celu wspólnej realizacji projektu pt.: „Zastosowanie progenitorów glejowych w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego”22.10.2020 - 18:50
1931UCHWAŁA Nr 1011 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Marzenny NOWICKIEJ na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego22.10.2020 - 18:51
2289Nr 247 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Urszuli FILIPKOWSKIEJ na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego22.10.2020 - 18:51
1334Nr 32/2017 z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie22.10.2020 - 18:51
13441Przystań Kortowska22.10.2020 - 18:51
307Nr 84/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Społecznych22.10.2020 - 18:51
2381Nr 116 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 45 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2012-201622.10.2020 - 18:51
3183Nr 730 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. inż. Jerzemu WOŹNICKIEMU, dr. h. c.22.10.2020 - 18:51
12514Pomoc materialna dla doktorantów UWM 22.10.2020 - 18:51
154Nr 70/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk UWM w Olsztynie”22.10.2020 - 18:51
1993Nr 642 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 201522.10.2020 - 18:51

Łącznie 27296716 odwiedzin dla wszystkich podstron.