Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
6981Władze Wydziału Matematyki i Informatyki22.10.2020 - 00:24
6998Nr 12/2011 z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy z osobami niebędącymi pracownikami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie a realizującymi zadania na 21.10.2020 - 11:22
7000Regulamin organizacyjny katedry21.10.2020 - 12:57
7008Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich21.10.2020 - 15:50
7031Zarządzenia Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 21.10.2020 - 07:11
7035Studia na odległość21.10.2020 - 11:38
7052Sprawozdanie finansowe za rok 200721.10.2020 - 18:24
7054Nr 75/2015 z dnia 28 września 2015 roku w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2014 roku22.10.2020 - 01:30
7061Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Matematyki i Informatyki20.10.2020 - 20:59
7061Nr 76 Senatu z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy...22.10.2020 - 00:55
7068 Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie21.10.2020 - 14:03
7068Schemat organizacyjny21.10.2020 - 11:25
7194Sekretariat Kanclerza21.10.2020 - 13:50
7211Władze Wydziału Nauk Ekonomicznych21.10.2020 - 13:40
7225Kompetencje prodziekanów21.10.2020 - 17:16
7271Centrum Badań Europy Wschodniej21.10.2020 - 16:42
7274ZARZADZENIE NR 82/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia „Polityki zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie” 22.10.2020 - 01:32
7284Rejestry - Wydawnictwo Uniwersytetu21.10.2020 - 12:48
7289Nr 753 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim22.10.2020 - 00:41
7298Regulamin Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.10.2020 - 06:11
7305Wniosek o patronat Rektora21.10.2020 - 17:45
7319Nr 27/2019 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 01:16
7355Rejestry - Wydział Humanistyczny21.10.2020 - 21:29
7356Opłaty za usługi edukacyjne21.10.2020 - 19:59
7391Rejestry - Wydział Biologii 21.10.2020 - 15:48
7393Nr 102 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany w Regulaminie Studiów UWM w Olsztynie22.10.2020 - 00:54
7398Nr 51 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2020 - 01:01
7480Stan magazynu21.10.2020 - 19:28
7498Ustawa o dostępie do informacji publicznej21.10.2020 - 12:01
7500Władze Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa21.10.2020 - 20:39

Łącznie 27284513 odwiedzin dla wszystkich podstron.