Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
7642Rejestry - Wydział Teologii01.10.2020 - 20:32
7654Władze Wydziału Teologii01.10.2020 - 09:22
7656Nr 735 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2016 roku01.10.2020 - 13:25
7662Rejestry - Wydział Nauk Społecznych28.09.2020 - 22:17
7734Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.10.2020 - 16:54
7745Nr 47/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie Instrukcji kancelaryjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie01.10.2020 - 11:02
7749Rejestry - Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej28.09.2020 - 21:48
7802Domy studenckie29.09.2020 - 05:42
7842Nr 79/2012 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.10.2020 - 16:51
7866Zarządzenie Nr 7 z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.01.10.2020 - 02:29
7921Zarządzenie Nr 21 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: zasad zawierania umów oraz prowadzenia rejestru umów.01.10.2020 - 15:07
7953Organizacja roku akademickiego 2008/200929.09.2020 - 17:05
7997Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzibą w Bałdach01.10.2020 - 16:34
8007Nr 62/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie01.10.2020 - 15:09
8009Dyrektor Gabinetu Rektora 01.10.2020 - 19:24
8021Biuro Rzecznika Prasowego01.10.2020 - 13:39
8065Zakładanie kont email, aliasów i kont www01.10.2020 - 21:05
8227Zarządzenie Nr 14 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2008/2009.30.09.2020 - 17:30
8230Lokale rotacyjne01.10.2020 - 20:59
8304CZŁONKOWIE SENATU - Kadencja 2005-200801.10.2020 - 14:05
8357Nr 91/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2017/201801.10.2020 - 19:24
8397Nr 31/2011 z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2011/201201.10.2020 - 15:31
8418Studia stacjonarne 2008/200930.09.2020 - 22:17
8425Ramowy kalendarz wyborczy30.09.2020 - 06:41
8425Informacja dla nauczycieli akademickich30.09.2020 - 11:18
8431Nr 30/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie elektronicznego archiwum prac dyplomowych 01.10.2020 - 20:48
8457Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów30.09.2020 - 06:36
8480Dział Telekomunikacji i Infrastruktury Teleinformatycznej30.09.2020 - 09:52
8541Zarządzenie Nr 10 z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie zasad sporządzania i rejestracji umów cywilno-prawnych w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie.30.09.2020 - 15:07
8548 Szablon kosztorysu01.10.2020 - 04:55

Łącznie 27071600 odwiedzin dla wszystkich podstron.