Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2435Nr 774 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego uczelni za 2011 rok26.09.2020 - 17:41
1611Nr 87/2013 z dnia 11 października 2013 roku w sprawie Regulaminu organizacji staży w wiodących krajowych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej w ramach projektu: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie” ...26.09.2020 - 17:37
996Nr 5/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych26.09.2020 - 17:34
2387Nr 274 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. n. med. Andrzeja RYNKIEWICZA na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego26.09.2020 - 17:28
2372Protokół nr 28 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 maja 2008 r.26.09.2020 - 17:27
1310Nr 250 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości oraz wyposażenia z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie26.09.2020 - 17:25
3377Nr 12/2012 z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie Regulaminu organizacji staży w wiodących zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej26.09.2020 - 17:23
2391Nr 123 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Andrzeja GUGOŁKA26.09.2020 - 17:20
1873Nr 79/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Impresariat artystyczny”26.09.2020 - 17:18
2409Nr 261 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zakupu przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie wyposażenia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie26.09.2020 - 17:06
2427Nr 259 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Wydziałem Rolnictwa i Nauk o Życiu Uniwersytetu w Tokio, Japonia.26.09.2020 - 17:06
4118Nr 92 z dnia 30 listopada 2012 roku zmieniająca Uchwałę Nr 909 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2013 roku26.09.2020 - 17:02
2286Nr 246 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatrudnienia ks. dr. hab. Zdzisława ŻYWICY na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego26.09.2020 - 17:01
2750Protokoły 2005/200626.09.2020 - 16:56
2002Nr 30/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2013/201426.09.2020 - 16:54
379Nr 602 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 294 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez UWM w Olsztynie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta Nr 1..."26.09.2020 - 16:51
2824UCHWAŁA Nr 1005 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Szczepana FIGIELA na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego26.09.2020 - 16:49
2255Nr 182 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Rajmunda SOKOŁA na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego26.09.2020 - 16:19
1975Nr 19/2013 z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Animacja kultury”26.09.2020 - 16:16
2332Nr 165 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Kaliningradzkim Państwowym Uniwersytetem Technicznym, Rosja26.09.2020 - 16:08
3102Nr 157 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie26.09.2020 - 16:06
2722Zarządzenie Nr 22 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM26.09.2020 - 16:02
2470Nr 715 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie opinii o przyznaniu statusu profesora honorowego prof. dr. hab. Bohdanowi DRAGANIKOWI26.09.2020 - 16:02
724Nr 414 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bałcynach, gm. Ostróda26.09.2020 - 15:57
3011Decyzja Nr 6 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2006/2007 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.26.09.2020 - 15:57
2550Nr 143 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja26.09.2020 - 15:56
2422Nr 141 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Permskim Narodowym Badawczym Uniwersytetem Politechnicznym, Rosja26.09.2020 - 15:55
703Nr 389 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 4 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do 26.09.2020 - 15:40
2363Zarządzenie Nr 26 Rektora z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych oraz na Wydziale Prawa i Administracji26.09.2020 - 15:37
1970Nr 98/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem”26.09.2020 - 15:34

Łącznie 27070650 odwiedzin dla wszystkich podstron.