Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
2095UCHWAŁA Nr 885 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Danuty ZIELIŃSKIEJ na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 16.02.2021 - 21:23
2570UCHWAŁA Nr 900 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Tatrzańskim Parkiem Narodowym26.02.2021 - 08:48
3701UCHWAŁA Nr 905 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.02.2021 - 17:10
2106UCHWAŁA NR 906 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie utworzenia kierunków studiów oraz określenia efektów kształcenia 26.02.2021 - 07:22
2449UCHWAŁA NR 907 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie 24.02.2021 - 18:54
2565UCHWAŁA Nr 908 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2013 r.18.02.2021 - 05:03
2366UCHWAŁA Nr 909 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2013 roku24.02.2021 - 19:08
2759UCHWAŁA Nr 910 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2013 r24.02.2021 - 17:03
2878UCHWAŁA Nr 911 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2013 24.02.2021 - 16:00
2662UCHWAŁA Nr 912 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego s24.02.2021 - 19:23
4842UCHWAŁA NR 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie24.02.2021 - 11:08
2751UCHWAŁA Nr 918 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Małgorzaty CHOMICZ na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego24.02.2021 - 10:39
2153UCHWAŁA Nr 919 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Ryszarda WALKOWIAKA na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego24.02.2021 - 02:11
2284UCHWAŁA Nr 920 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. n. med. Anny ABRAMCZYK na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego20.02.2021 - 02:57
2139UCHWAŁA Nr 921 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Marka GOLASIŃSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 24.02.2021 - 02:22
3605UCHWAŁA Nr 926 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz25.02.2021 - 23:27
1462Uchwała Nr 93 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 września 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości po rozwiązanym Centrum Szkolenia Służb Uzbrojenia i Elektroniki w Olsztynie23.02.2021 - 04:15
2098UCHWAŁA Nr 934 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmiany nazwy Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa26.02.2021 - 08:19
2054UCHWAŁA nr 963 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Ewy KANTOWICZ na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 24.02.2021 - 05:00
2554UCHWAŁA Nr 969 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. inż. Kazimierza ZWIROWICZA na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego19.02.2021 - 16:33
2889UCHWAŁA Nr 975 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. n. med. Andrzeja KUKWY, prof. UWM25.02.2021 - 21:14
5399UCHWAŁA Nr 988 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmiń25.02.2021 - 14:18
3002UCHWAŁA Nr 990 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku zmieniająca Uchwałę Nr 908 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandyda24.02.2021 - 01:38
5109Uchwały Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 200520.02.2021 - 14:44
1670Uczelniana Komisja Wyborcza23.02.2021 - 09:04
3451Uczelniana Komisja Wyborcza25.02.2021 - 10:04
7743Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna25.02.2021 - 18:38
2794Udostępnianie sal, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych26.02.2021 - 01:55
44405Umowa o dzieło 26.02.2021 - 01:22
73836Umowa zlecenia 26.02.2021 - 08:56

Łącznie 28473042 odwiedzin dla wszystkich podstron.