Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1843Nr 26/2017 z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie Zasad udzielania studentom z niepełnosprawnościami wsparcia asystenta w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie27.01.2021 - 22:01
1141PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA dr hab. Paweł WYSOCKI, prof. UWM 27.01.2021 - 22:04
5619Nr 872 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2016 roku, kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich27.01.2021 - 22:04
3163Nr 242 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych27.01.2021 - 22:04
1492Nr 16 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w Uniwersytecie w 2006 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie "starej i nowej matury"27.01.2021 - 22:06
2013Inspektor Ochrony Danych27.01.2021 - 22:07
37408Fundacja „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.01.2021 - 22:08
3164Nr 94 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Północno-Wschodnim w Bostonie, Massachusetts, USA27.01.2021 - 22:13
2100Nr 106/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Arteterapia”27.01.2021 - 22:14
2841Zarządzenie nr 25 z dnia 5 lipca 2007 roku zmieniające Zarządzenie nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 31 października 2006 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.27.01.2021 - 22:14
2027Nr 107/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie i higiena głosu” 27.01.2021 - 22:14
1902Nr 45/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Promocji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.01.2021 - 22:15
2727Nr 108/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie zasad odpłatności z tytułu najmu lokali mieszkalnych będących własnością Uczelni27.01.2021 - 22:15
3355Nr 2/2013 z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.01.2021 - 22:16
4274Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa27.01.2021 - 22:16
2886Nr 1/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 91/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia27.01.2021 - 22:16
2686Decyzja Nr 82/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji do spraw Własności Intelektualnej na kadencję 2012-2016.27.01.2021 - 22:17
2735Nr 5/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.01.2021 - 22:18
2251Nr 29/2016 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie27.01.2021 - 22:18
2871Nr 49/2015 z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich w roku akademickim 2015/2016 27.01.2021 - 22:18
2849Nr 6/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie utworzenia Biura ds. Projektów Zagranicznych27.01.2021 - 22:18
14922Biuro ds. Projektów Europejskich27.01.2021 - 22:18
2575Zarządzenie Nr 27 z dnia 25 września 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Użytkowe programy komputerowe w zastosowaniach inżynierskich”.27.01.2021 - 22:19
27738Związek Nauczycielstwa Polskiego w UWM27.01.2021 - 22:19
2136Nr 3/2013 z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w Regulaminie pracy Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.01.2021 - 22:19
2375Nr 3/2013 z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w składzie Zarządu Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.01.2021 - 22:20
3251Nr 4/2013 z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Rady Regionalnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-201627.01.2021 - 22:21
2158Nr 4/2013 z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu stypendialnego „Biotechnologia – kierunek z przyszłością”27.01.2021 - 22:21
44474Redakcja27.01.2021 - 22:22
3463Nr 103/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu stypendialnego „Inżynieria chemiczna i procesowa – perspektywiczne kształcenie specjalistów dla przetwórstwa27.01.2021 - 22:22

Łącznie 28211399 odwiedzin dla wszystkich podstron.