Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
7024Schemat organizacyjny01.10.2020 - 10:14
7032 Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie30.09.2020 - 14:36
7042Nr 75/2015 z dnia 28 września 2015 roku w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2014 roku28.09.2020 - 23:20
7100Władze Wydziału Nauk Ekonomicznych01.10.2020 - 09:46
7127Sekretariat Kanclerza01.10.2020 - 16:32
7142Kompetencje prodziekanów01.10.2020 - 19:26
7175Nr 27/2019 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.10.2020 - 10:58
7177Nr 753 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim30.09.2020 - 13:27
7204Centrum Badań Europy Wschodniej01.10.2020 - 14:02
7230ZARZADZENIE NR 82/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia „Polityki zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie” 01.10.2020 - 15:11
7254Wniosek o patronat Rektora01.10.2020 - 12:45
7262Rejestry - Wydawnictwo Uniwersytetu01.10.2020 - 13:51
7263Opłaty za usługi edukacyjne01.10.2020 - 18:44
7277Regulamin Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.10.2020 - 19:12
7323Rejestry - Wydział Humanistyczny01.10.2020 - 19:31
7359Nr 51 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie01.10.2020 - 15:15
7363Nr 102 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany w Regulaminie Studiów UWM w Olsztynie29.09.2020 - 20:11
7371Rejestry - Wydział Biologii 01.10.2020 - 11:43
7433Władze Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa01.10.2020 - 12:25
7434Stan magazynu30.09.2020 - 13:12
7480Ustawa o dostępie do informacji publicznej27.09.2020 - 12:27
7501Zarządzenie Nr 49/2008 Rektora z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie praktyk studenckich 27.09.2020 - 16:46
7504Nr 20/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie01.10.2020 - 13:38
7546Rejestry - Dział Ekonomiczny30.09.2020 - 13:48
7581Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna01.10.2020 - 04:02
7581Rejestry- Archiwum i Muzeum UWM01.10.2020 - 01:37
7586Zasady i tryb przyjmowania na studia01.10.2020 - 06:57
7592Stowarzyszenie Absolwentów01.10.2020 - 15:32
7597Nr 65/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.09.2020 - 20:27
7635Zarządzenie Nr 48 z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie praktyk studenckich. 30.09.2020 - 07:50

Łącznie 27070909 odwiedzin dla wszystkich podstron.