Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1933Nr 718 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2014 rok20.01.2021 - 22:05
2315DECYZJA Nr 10 z dnia 27 maja 2008 roku. w sprawie zmiany ramowej organizacji roku akademickiego 2008/2009 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.20.01.2021 - 22:04
3339Nr 298 z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w 2009 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „ starej i nowej matury”20.01.2021 - 22:03
2782D E C Y Z J A Nr 7 z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2008/2009 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.20.01.2021 - 22:02
3123Nr 678 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2015 roku20.01.2021 - 21:57
3329Wartość ruchomego majątku trwałego 2005/200620.01.2021 - 21:22
3264Nr 267 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w gminie Ostróda.20.01.2021 - 21:16
2798Nr 124 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności uczelni w roku akademickim 2007/200820.01.2021 - 21:15
2865Decyzja Nr 15/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 17/2010 z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie powołania zespołu zarządzajacego projektem pod tytułem „Wyposażenie w sprzę20.01.2021 - 20:54
1293Nr 87/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Ichtiologia i akwakultura” realizowanych na Wydziale Nauk o Środowisku20.01.2021 - 20:39
438Nr 112/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt 20.01.2021 - 20:37
4098Wartość majątku UWM (2006 r.)20.01.2021 - 20:33
2164UCHWAŁA Nr 953 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Środowisku20.01.2021 - 20:26
1844Decyzja Nr 47/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 listopada 2010 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania strategii informatyzacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.01.2021 - 20:26
245Nr 59/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 20.01.2021 - 20:24
262Nr 44/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 153/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (ze zm.)20.01.2021 - 20:12
248Nr 31/2020 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie powołania Rady naukowej dyscypliny sztuki muzyczne na okres do 31 grudnia 2021 r.20.01.2021 - 20:02
264Nr 29/2020 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 153/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna20.01.2021 - 20:02
2197UCHWAŁA Nr 870 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2011 rok20.01.2021 - 19:56
310Nr 16/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu nr POWR.03.05.00-00-A046/19, pn. „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS20.01.2021 - 19:52
339Nr 14/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Zespołu ds. dyscypliny nauki o polityce i administracji20.01.2021 - 19:51
403Nr 16/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie Regulaminu Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 20.01.2021 - 19:49
3292Decyzja Nr 33/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2010 roku w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2010/2011 zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazur20.01.2021 - 19:44
295Nr 135/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, POWR.03.05.00-00-Z201/18 ...20.01.2021 - 19:44
2478Zarządzenie Nr 3 z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Doskonalenie zawodowe kuratorów sądowych”.20.01.2021 - 19:41
513Nr 8/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Wicedyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego 20.01.2021 - 19:40
604Nr 10/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 20.01.2021 - 19:39
429Nr 203/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny matematyka20.01.2021 - 19:37
1088Nr 116/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 5 Warsztaty dla studentów/ek...20.01.2021 - 19:22
921Nr 60/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biologii i Biotechnologii w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie20.01.2021 - 19:08

Łącznie 28169601 odwiedzin dla wszystkich podstron.