Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
2690Zarządzenie Nr 1 z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie: utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym w dyscyplinach: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo.26.09.2020 - 20:38
2216Zarządzenie Nr 1 z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie: utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym w dyscyplinach: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo.27.09.2020 - 01:06
2908Zarządzenie Nr 1/2009 Rektora z dnia 12 stycznia 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Psychologiczno – socjologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka w środowisku pracy”28.09.2020 - 19:25
4085Zarządzenie Nr 1/2010 Rektora z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 lipca 2009 roku w spr01.10.2020 - 09:59
2078Zarządzenie Nr 1/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 81/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie struktury 29.09.2020 - 15:56
3168Zarządzenie Nr 1/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2012 roku30.09.2020 - 14:16
8541Zarządzenie Nr 10 z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie zasad sporządzania i rejestracji umów cywilno-prawnych w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie.30.09.2020 - 15:07
3019Zarządzenie Nr 10 z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie: zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo dydaktycznych.01.10.2020 - 05:28
2397Zarządzenie Nr 10 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych”.30.09.2020 - 13:14
6079Zarządzenie Nr 10/2009 Rektora z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie wykonywania badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie01.10.2020 - 04:57
3629Zarządzenie Nr 10/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie01.10.2020 - 04:11
1993Zarządzenie Nr 10/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego”29.09.2020 - 00:55
2432Zarządzenie Nr 11 z dnia 15 maja 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej oraz na Wydziale Nauk Technicznych.01.10.2020 - 07:04
5034Zarządzenie Nr 11 z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z tytułu podróży służbowych na terenie kraju.29.09.2020 - 15:28
3716Zarządzenie Nr 11 z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie: wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2006/2007.01.10.2020 - 15:07
2780Zarządzenie Nr 11/2009 Rektora z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Etyka i kultura polityczna dla nauczycieli”.01.10.2020 - 15:10
2009Zarządzenie Nr 11/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie likwidacji Międzynarodowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie01.10.2020 - 04:09
1985Zarządzenie Nr 11/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Audyt i kontrola w administracji publicznej”26.09.2020 - 09:47
3125Zarządzenie Nr 12 z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie: zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.29.09.2020 - 05:05
2569Zarządzenie nr 12 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu: „Studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu nauczania drugiego przedmiotu”, realizowanym zgodnie z Sektorowym Programem Operacyjnym29.09.2020 - 12:20
2909Zarządzenie Nr 12/2009 Rektora z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Higiena pasz”.01.10.2020 - 14:31
2233Zarządzenie Nr 12/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.10.2020 - 18:52
3521Zarządzenie Nr 13 Rektora z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie: wykonywania badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.01.10.2020 - 03:26
2676Zarządzenie Nr 13 z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.01.10.2020 - 12:01
3477Zarządzenie Nr 13 Zarządzenie Nr 13 w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych w zakresie „Filozoficzno-etyczne” na „Filozofia i etyka”.29.09.2020 - 11:01
3461Zarządzenie Nr 13/2009 Rektora z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zagrożenia państwa i wojny01.10.2020 - 20:19
3247Zarządzenie Nr 13/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie Procedury Kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Ma01.10.2020 - 12:55
8227Zarządzenie Nr 14 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2008/2009.30.09.2020 - 17:30
3474Zarządzenie Nr 14 z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie w roku akademickim 2007/2008.30.09.2020 - 21:00
2680Zarządzenie NR 14 z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie: struktury organizacyjnej i regulaminu Ośrodka Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN30.09.2020 - 13:48

Łącznie 27071266 odwiedzin dla wszystkich podstron.