Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2080UCHWAŁA Nr 885 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Danuty ZIELIŃSKIEJ na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 25.01.2021 - 22:24
1966Nr 413 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Sławomira PRZYBYLIŃSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego25.01.2021 - 22:25
876Nr 358 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 29 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020 (ze zmianami) 25.01.2021 - 22:25
879Nr 359 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 3 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2016-2020 (z póżn. zm.)25.01.2021 - 22:25
1589Nr 911 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych w strukturze Biblioteki Uniwersyteckiej25.01.2021 - 22:25
879Nr 360 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 4 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania powołania Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2016-2020 (z późn. zm.)25.01.2021 - 22:25
949Nr 361 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 5 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2016-202025.01.2021 - 22:25
864Nr 362 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 6 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do25.01.2021 - 22:26
262konkurs na stanowisko a s y s t e n t a w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Histologii i Embriologii 25.01.2021 - 22:26
2824Nr 302 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2008/200925.01.2021 - 22:26
1094Nr 63/2016 z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa25.01.2021 - 22:26
2754Nr 529 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Jerzemu SKOLIMOWSKIEMU25.01.2021 - 22:26
1128Nr 363 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 8 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2016-202025.01.2021 - 22:26
737Nr 364 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 809 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2015-2019 (ze zmianami)25.01.2021 - 22:26
2939Nr 541 z dnia 26 listopada 2010 roku zmieniająca Uchwałę Nr 390 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2011 r.25.01.2021 - 22:26
1069Nr 365 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wysokości kosztów pośrednich 25.01.2021 - 22:26
2561Nr 601 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Radosława WIŚNIEWSKIEGO25.01.2021 - 22:26
2070Nr 366 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 800 z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym ze stosunku pracy oraz z umów cywilnoprawnych, które stanowią podstawę do stosowania 50% ....25.01.2021 - 22:27
435UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA w Katedrze Pediatrii Klinicznej25.01.2021 - 22:27
2578Nr 146 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Iwony KONOPKI na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego25.01.2021 - 22:27
789Nr 367 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-202025.01.2021 - 22:27
2405Nr 58 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Bożeny CWALINY-AMBROZIAK na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 25.01.2021 - 22:27
1964Nr 451 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Filią Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Kaliningradzie, Rosja.25.01.2021 - 22:27
4139Nr 68 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-201625.01.2021 - 22:28
1107UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE zatrudni pracownika administracyjnego w Dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji25.01.2021 - 22:28
2706Nr 78 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja, geodezja i kartografia oraz mechanika i bu25.01.2021 - 22:28
2019UCHWAŁA Nr 917 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Witolda ŁUKASZEWICZA25.01.2021 - 22:28
1275Nr 369 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zasad ustalania obowiązków nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin...25.01.2021 - 22:28
1329Nr 244 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 496 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji w przemyśle spożywczym, pedagogika specjalna, turystyka i rekreacja...25.01.2021 - 22:28
586UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE zatrudni pracownika administracyjnego w Kwesturze w Dziale Kontroli Finansowej25.01.2021 - 22:28

Łącznie 28169394 odwiedzin dla wszystkich podstron.