Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
20738Instrukcja kancelaryjna04.12.2020 - 05:56
3534Nr 213 z dnia 21 września 2007 r. zmieniająca zasady i tryb przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w 2008 roku kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”04.12.2020 - 05:56
2386Zarządzenie Nr 7/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie Regulaminu Ośrodka Szkolenia Praktycznego Nauczycieli04.12.2020 - 05:56
1701Nr 64 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2016-202004.12.2020 - 05:57
1116konkurs na stanowisko adiunkta naukowego (post-doc) w Katedrze Patofizjologii, Wydział Lekarski04.12.2020 - 05:58
373JUSTYNA MOŻEJKO-CIESIELSKA04.12.2020 - 05:58
2087UCHWAŁA Nr 866 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Kazachskim Narodowym Uniw04.12.2020 - 05:59
1952Nr 223 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie polityki kadrowej 04.12.2020 - 05:59
2886Nr 33 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę 04.12.2020 - 05:59
91Nr 75/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Collegium Medicum na kadencję 2020-202404.12.2020 - 05:59
1679Nr 28/2015 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska kierowników Oddziału Klinicznego Ginekologiczno-Położniczego...04.12.2020 - 05:59
3384UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA DZIAŁU PŁAC04.12.2020 - 05:59
5220Nr 78 z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim04.12.2020 - 05:59
2001Zarządzenie Nr 74/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zmiany organizacyjnej w strukturze Biblioteki Uniwersyteckiej04.12.2020 - 06:00
3832Zarządzenie Nr 48/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Inżynieria zarządzania bezpieczeństwem cywilnym”04.12.2020 - 06:00
1901Międzywydziałowy Ośrodek Edukacyjny 04.12.2020 - 06:00
1193Nr 56/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich04.12.2020 - 06:00
1856UCHWAŁA Nr 25 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prodziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych dr. Tomasza WIERZEJ04.12.2020 - 06:01
449Nr 6/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie"04.12.2020 - 06:01
36948Fundacja „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.12.2020 - 06:01
10566Decyzja Nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zakresów obowiązkó04.12.2020 - 06:01
19576Regulamin studiów podyplomowych04.12.2020 - 06:02
1503Nr 47/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie podziału Wydziału Nauk Medycznych i utworzenia dwóch podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni o nazwach: Wydział Lekarski i Wydział Nauk o Zdrowiu04.12.2020 - 06:02
1960Nr 633 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie nadania Centrum Naukowo-Dydaktycznemu Medycyny Eksperymentalnej Wydziału Nauk Medycznych imienia Emila Behringa04.12.2020 - 06:03
2542Nr 618 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Katarzyny GLIŃSKIEJ-LEWCZUK04.12.2020 - 06:03
1262Nr 74/2015 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Wycena nieruchomości” realizowanych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa04.12.2020 - 06:03
3202Zarządzenie Nr 23 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zarządzania projektami inwestycyjnymi w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. 04.12.2020 - 06:03
299Nr 36/2020 z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 48/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Geoinżynierii (ze zmianami)04.12.2020 - 06:04
2411Decyzja Nr 10 z dnia 12 września 2007 r. w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania i realizacji projektu pod roboczym 04.12.2020 - 06:04
7802Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.12.2020 - 06:05

Łącznie 27731986 odwiedzin dla wszystkich podstron.