Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
4274Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa27.01.2021 - 22:16
4279Nr 79 z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat27.01.2021 - 07:39
4279Nr 71/2015 z dnia 21 września 2015 roku w sprawie sposobu wykorzystania poczty elektronicznej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie26.01.2021 - 19:12
4283Zarządzenie Nr 35 z dnia 24 października 2007 roku w sprawie określenia wzoru druku „Protokół komisji egzaminu dyplomowego”.26.01.2021 - 12:13
4283Praktyki zawodowe26.01.2021 - 14:46
4288Nr 497 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.01.2021 - 15:39
4290Nr 168 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w 2008 r. 26.01.2021 - 17:10
4294Nr 205 Senatu z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie upoważnienia Rektora i Kanclerza do przygotowania Uniwersytetu do wykonywania zadań związanych ze sprzątaniem i dozorem mienia siłami i śro26.01.2021 - 11:13
4303Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2010 rok26.01.2021 - 22:45
4307Zarządzenie Nr 20 Rektora z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie ustalenia procedury wydawania profilaktycznych posiłków i napojów.26.01.2021 - 14:38
4312Nr 75 z dnia 10 października 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie27.01.2021 - 23:59
4317Nr 275 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów studiów i programów nauczania oraz planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających26.01.2021 - 11:22
4325Nr 79/2014 z dnia 17 października 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2014 z dnia 02 stycznia 2014 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych27.01.2021 - 05:12
4329200226.01.2021 - 12:15
4330Nr 74/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności rozpraw doktorskich27.01.2021 - 11:49
4331Zarządzenie Nr 60/2009 Rektora z dnia 28 września 2009 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski27.01.2021 - 17:42
4332Nr 186 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie porozumienia z partnerami Kętrzyńskiego Klastra Energii Odnawialnej26.01.2021 - 11:24
4332Nr 5/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 27.01.2021 - 16:10
4334w roku akademickim 2008/200926.01.2021 - 13:42
4334Nr 575 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim26.01.2021 - 10:35
4342Nr 308 z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 200826.01.2021 - 11:20
4345Nr 35/2012 z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie Regulaminu płatnych staży dla studentek i studentów studiów II stopnia na kierunku zamawianym ochrona środowiska na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa27.01.2021 - 12:13
4346Nr 51/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.01.2021 - 11:54
4355Nr 104 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie przyjęcia porozumienia o połączeniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i utworzeniu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią 27.01.2021 - 22:31
4359Nr 824 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat27.01.2021 - 08:45
4362Decyzja Nr 12 z dnia 18 września 2006 r. w sprawie: powołania wydziałowych komisji ds. przeglądu warunków pracy27.01.2021 - 21:08
4363Nr 84 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-201627.01.2021 - 13:25
4366Nr 386 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia makrokierunku studiów w Uniwersytecie26.01.2021 - 19:01
4368Nr 90/2020 z dnia 20 października 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 82/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii (ze zm.)27.01.2021 - 22:23
4372Decyzja Nr 17 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza26.01.2021 - 12:45

Łącznie 28211452 odwiedzin dla wszystkich podstron.