Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
258Nr 651 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie uchylenia Regulaminu Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 01.10.2020 - 07:59
257Nr 130/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Historia”30.09.2020 - 11:14
257Nr 60/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku zmieniająca Decyzję Nr 53/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 25 maja 2020 w sprawie prowadzenia kształcenia w stanie zagrożenia epidemicznego01.10.2020 - 05:42
254Nr 11/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów na rok akademicki 2019/202001.10.2020 - 10:08
254Nr 25/2020 z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe realizowane w języku angielskim w roku akademickim 2019/2020 01.10.2020 - 14:37
254Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Analizy Zespolonej01.10.2020 - 13:36
253Nr 19/2020 z dnia 20 lutego 2020 roku zmieniająca Decyzję Nr 216/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2019/202028.09.2020 - 22:54
252Nr 13/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 127/2019 z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne na okres do 31 grudnia 2021 roku30.09.2020 - 01:34
252Nr 28/2020 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Zespołu ds. dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości01.10.2020 - 02:16
252Nr 677 z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie terminarza wyborczego dotyczącego wyboru Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-202401.10.2020 - 13:36
251Nr 684 z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku zarządzanie dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim30.09.2020 - 14:36
250Nr 621 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej nr 6/8 zabudowanej budynkiem kotłowni lokalnej, położonej w miejscowości Lipowo, gmina Ostróda26.09.2020 - 02:41
250Nr 12/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”30.09.2020 - 00:34
250Nr 671 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia rosyjska dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim01.10.2020 - 19:14
250Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki28.09.2020 - 23:54
245Nr 17/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie Regulaminu Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 01.10.2020 - 19:48
245Nr 18/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zasad udostępniania nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na potrzeby budowy infrastruktury technicznej 30.09.2020 - 11:59
245Nr 34/2016 z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 79/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Społecznych (ze zmianami)01.10.2020 - 06:33
244Nr 225/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu pracy Rady Edukacyjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie30.09.2020 - 21:26
243Nr 669 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia angielska w zakresie nauczania języka dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim01.10.2020 - 16:13
243Konkurs na stanowisko stypendysty w Katedrze Neurochirurgii, Wydział Lekarski, Collegium Medicum01.10.2020 - 00:52
242Nr 24/2020 z dnia 17 lutego 2020 roku zmieniające Regulamin przyjęty zarządzeniem 136/2019 z dnia 31 grudnia 2019 w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/1730.09.2020 - 21:40
242Nr 687 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr hab. Krystynie ŻUK-GOŁASZEWSKIEJ tytułu profesora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo01.10.2020 - 19:17
242PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA dr hab. Paweł WYSOCKI, prof. UWM 01.10.2020 - 14:44
240Nr 16/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu nr POWR.03.05.00-00-A046/19, pn. „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS01.10.2020 - 16:07
238Nr 127/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza”01.10.2020 - 08:30
238Nr 131/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Nowe media w edukacji i w kulturze”01.10.2020 - 02:21
238Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki01.10.2020 - 05:23
236Nr 20/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 10/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 29.09.2020 - 18:01
234Nr 680 z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania dr. hab. Jerzego A. PRZYBOROWSKIEGO, prof. UWM jako kandydata na Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024 30.09.2020 - 14:08

Łącznie 27070927 odwiedzin dla wszystkich podstron.