Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
378Nr 678 z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego złożonego w dniu 6 marca 2020 roku przez Andrzeja Adamowicza - Przewodniczącego NZZP UWM w Olsztynie „Prawda"25.01.2021 - 15:51
377Nr 70/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Ekonomicznych i Rozwoju25.01.2021 - 08:48
377Nr 226/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 25.01.2021 - 08:58
377Nr 15/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na rok 201924.01.2021 - 13:47
377Nr 39/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej (ze zmianami) 23.01.2021 - 21:16
375DOROTA KRZYKOWSKA25.01.2021 - 07:50
374Nr 75/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa25.01.2021 - 05:14
374Nr 92/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt24.01.2021 - 02:06
374Nr 146/2019 z dnia 17 października 2019 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Środowisku21.01.2021 - 07:12
374Nr 113/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania...25.01.2021 - 02:34
374Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Farmakologii i Toksykologii w grupie pracowników dydaktycznych25.01.2021 - 15:25
374Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki25.01.2021 - 19:52
373Nr 68/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Nauki25.01.2021 - 14:40
373Nr 598 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii”25.01.2021 - 23:49
373Nr 628 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Andrzejowi RYCHLIKOWI tytułu profesora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria25.01.2021 - 15:52
372Nr 99/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Humanistycznego25.01.2021 - 05:11
372Nr 109/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych 20.01.2021 - 18:44
372Nr 114/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania...25.01.2021 - 16:11
372MAGDALENA SKOLIMOWSKA25.01.2021 - 18:24
370Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Radiologii w grupie pracowników dydaktycznych25.01.2021 - 15:25
370Nr 35/2020 z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Rady Edukacyjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 25.01.2021 - 08:59
369Nr 608 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 593 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Tuwima 26.01.2021 - 00:02
368Nr 107/2019 z dnia 1 października 2019 roku zmieniająca Decyzję Nr 52/2019 z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie 25.01.2021 - 02:46
367Nr 19/2020 z dnia 10 lutego roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2020 roku25.01.2021 - 02:35
366 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2019 rok25.01.2021 - 15:51
366Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Ratownictwa Medycznego25.01.2021 - 15:25
365Nr 93/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Kształcenie w zawodzie technik ekonomista” 25.01.2021 - 01:43
364Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Analizy Zespolonej25.01.2021 - 15:25
363Nr 89/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Teologii20.01.2021 - 18:40
363Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Finansów 25.01.2021 - 23:48

Łącznie 28169166 odwiedzin dla wszystkich podstron.