Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1240Nr 36/2015 z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich27.09.2020 - 02:40
644Nr 547 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2018 rok27.09.2020 - 02:28
1666Nr 876 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.09.2020 - 02:22
2403Nr 16/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.09.2020 - 02:10
2407Nr 664 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Mariana MROZIEWSKIEGO27.09.2020 - 02:05
2399Nr 820 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Joanny GARBULI na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego27.09.2020 - 01:52
881Nr 436 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. inż. Andrzeja KOTECKIEGO na członka Rady Doskonałości Naukowej27.09.2020 - 01:52
1712Nr 56/2014 z dnia 24 października 2014 roku w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. dostosowania treści Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do zmian w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym27.09.2020 - 01:51
3583Zarządzenie Nr 15 z dnia 1 czerwca 2007 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Akademickiego Centrum Mediów i Promocji.27.09.2020 - 01:48
3804Studia podyplomowe i doktoranckie 27.09.2020 - 01:39
2317Nr 251 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych27.09.2020 - 01:39
2152Nr 10 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie osobowej27.09.2020 - 01:32
606 NR 492 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie poprawek do projektu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 27.09.2020 - 01:12
2216Zarządzenie Nr 1 z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie: utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym w dyscyplinach: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo.27.09.2020 - 01:06
3005Wartość budynków i budowli 2006/200727.09.2020 - 00:55
1716Nr 864 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Erwinowi KRUKOWI 27.09.2020 - 00:53
2340UCHWAŁA NR 907 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie 27.09.2020 - 00:52
1009Nr 363 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 8 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2016-202027.09.2020 - 00:51
2937Zarządzenie Nr 25 z dnia 5 lipca 2007 roku zmieniające Zarządzenie nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 31 października 2006 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UWM27.09.2020 - 00:43
1284Nr 40 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki27.09.2020 - 00:38
2220UCHWAŁA Nr 209 z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia na Wydziale Biologii zmian w strukturze organizacyjnej oraz w zakr27.09.2020 - 00:32
2915UCHWAŁA Nr 999 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Olsztynie przy ul. Tuwima27.09.2020 - 00:30
2084Decyzja Nr 27/2009 Rektora z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji nadzorującej przekazanie dokumentacji projektu nr UDA-POKL.02.01.01-00-783/08, pt. „Wzmocnienie potencjału przedsiębiorst27.09.2020 - 00:09
2226Nr 64/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych27.09.2020 - 00:03
1049Nr 76/2015 z dnia 5 października 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa” realizowanych na Wydziale Humanistycznym26.09.2020 - 23:46
2411Nr 687 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy Laboratorium Innowacyjnych Metod Badawczych i Technologii Budownictwa”26.09.2020 - 23:37
2188Zarządzenie Nr 7/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Guwernantka – profesjonalna opieka i edukacja dziecka”26.09.2020 - 23:29
2539Nr 591z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie Medalu Pamiątkowego Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa26.09.2020 - 23:28
745Nr 400 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu "Zamówienia publiczne i podatki pośrednie"26.09.2020 - 23:00
1846Decyzja Nr 28/2009 Rektora z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany składu zespołu zarządzającego projektem nr UDA-POKL.02.01.01-00-783/08, pt. „Wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw poprzez realizac26.09.2020 - 22:46

Łącznie 27071315 odwiedzin dla wszystkich podstron.