Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
3240Zadania inwestycyjne 2006/200721.09.2020 - 18:03
20610Zakład Poligraficzny01.10.2020 - 16:35
2056Zakład Produkcyjno-Doświadczalny "Łężany" Spółka z o.o.01.10.2020 - 21:10
15234Zakład Produkcyjno-Doświadczalny „Bałcyny” Spółka z o.o.01.10.2020 - 16:09
15997Zakład Produkcyjno-Doświadczalny „Pozorty” Spółka z o.o.01.10.2020 - 16:06
8065Zakładanie kont email, aliasów i kont www01.10.2020 - 21:05
21195Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ełku01.10.2020 - 21:41
10498Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie01.10.2020 - 16:14
254744Zamówienia publiczne01.10.2020 - 21:41
540Zamówienie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego UWM30.09.2020 - 14:00
2054Zaproszenie na II Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Dydaktyczną30.09.2020 - 02:22
2558Zarządzenia NR 13 z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Pedagogika kultury zdrowotnej”30.09.2020 - 08:46
6992Zarządzenia Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 30.09.2020 - 21:24
2326Zarządzenie Nr 31/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Wychowanie fizyczne i zdrowotne z przygotowaniem do pracy pedagogicznej w klasie integr01.10.2020 - 04:28
3052Zarządzenie Nr 36/2009 Rektora z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Mediacja i inne alternatywne sposoby rozwiązywania sporów”30.09.2020 - 12:33
3115Zarządzenie Nr 37/2009 Rektora z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Prawo europejskie”01.10.2020 - 20:13
3090Zarządzenie Nr 38/2009 Rektora z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Samorząd terytorialny”01.10.2020 - 12:04
3176Zarządzenie Nr 41/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Prawne aspekty inwestycji budowlanych”26.09.2020 - 13:02
3104Zarządzenie Nr 46/2009 Rektora z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Analityk systemów zarządzania bezpieczeństwem”29.09.2020 - 18:07
3074Zarządzenie Nr 47/2009 Rektora z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Inżynieria systemów zarządzania bezpieczeństwem publicznym” 01.10.2020 - 15:20
3742Zarządzenie Nr 48/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Inżynieria zarządzania bezpieczeństwem cywilnym”01.10.2020 - 21:07
2168Zarządzenie 43/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie wynagrodzeń z tytułu studenckich praktyk zawodowych w roku akademickim 2010/2011 01.10.2020 - 04:39
2242Zarządzenie 56/2009 Rektora z dnia 7 września 2009 r. w sprawie wynagrodzeń z tytułu studenckich praktyk zawodowych w roku akademickim 2009/2010 30.09.2020 - 18:52
1995Zarządzenie 75/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 października 2010 roku zmieniające Zarządzenie Nr 43/2010 w sprawie wynagrodzeń z tytułu studenckich praktyk zawodowych w roku akademickim 2010/201101.10.2020 - 05:04
3630Zarządzenie Nr 34 /2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 30.09.2020 - 04:17
3917Zarządzenie Nr 35/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany w jednostkach organizacyjnych administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.09.2020 - 18:31
3666Zarządzenie Nr 40/2009 Rektora z dnia 6 lipca 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie29.09.2020 - 03:57
2239Zarządzenie Nr 51/2009 Rektora z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.09.2020 - 05:59
2641Zarządzenie Nr 1 z dnia 10 stycznia 2007 roku zmieniające Zarządzenie Nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 3 października 2005 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów 30.09.2020 - 20:31
9120Zarządzenie Nr 1 z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie zakupu przez pracowników obsługujących monitory ekranowe okularów korygujących wzrok.01.10.2020 - 15:01

Łącznie 27071839 odwiedzin dla wszystkich podstron.