Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
848Nr 400 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu "Zamówienia publiczne i podatki pośrednie"25.01.2021 - 22:46
808Nr 401 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu "Trenerstwo, coaching oraz rozwój osobisty"25.01.2021 - 22:47
2309Regulamin premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 25.01.2021 - 22:47
978Skład osobowy Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu25.01.2021 - 22:48
879Nr 403 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych"25.01.2021 - 22:48
882Nr 404 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu "Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w jednostkach sektora publicznego"25.01.2021 - 22:48
920Nr 405 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zaopiniowania likwidacji Międzywydziałowego Ośrodka Edukacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.01.2021 - 22:49
922Nr 406 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Planu finansowego i Planu zadań inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 201925.01.2021 - 22:50
3647Biuro Prawne25.01.2021 - 22:50
895Nr 407 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 958 z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.01.2021 - 22:51
949Nr 408 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 112 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Przemysława Olszewskiego w Olsztynie25.01.2021 - 22:51
548Decyzja Nr 1/2020 Kanclerza Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej25.01.2021 - 22:51
896Nr 409 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 945 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. mjr. Jana Piwnika w Olsztynie25.01.2021 - 22:51
903Nr 410 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Leginach gm. Reszel25.01.2021 - 22:52
824Nr 411 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bałcynach, gm. Ostróda25.01.2021 - 22:52
1023Nr 412 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bałcynach, gm. Ostróda25.01.2021 - 22:52
925Nr 413 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bałcynach, gm. Ostróda25.01.2021 - 22:53
820Nr 414 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bałcynach, gm. Ostróda25.01.2021 - 22:53
16919NR 494 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 25.01.2021 - 22:54
113530Statut UWM25.01.2021 - 22:54
916Nr 415 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bałcynach, gm. Ostróda25.01.2021 - 22:54
823Nr 416 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bałcynach, gm. Ostróda25.01.2021 - 22:54
933Nr 417 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bałcynach, gm. Ostróda25.01.2021 - 22:55
1350Nr 418 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 180 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Olsztynie - Kortowo"25.01.2021 - 22:55
9902Zarządzenie Nr 22 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych. 25.01.2021 - 22:55
1086Nr 419 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 197 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa i wyposażenie Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji...25.01.2021 - 22:56
976Nr 399 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu "Administracja i zarządzanie w administracji"25.01.2021 - 22:56
2097Wydział Humanistyczny25.01.2021 - 22:56
1611Konkurs na stanowisko asystenta naukowego (post-doc) w Katedrze Neurochirurgii25.01.2021 - 22:56
1095Konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Patomorfologii25.01.2021 - 22:57

Łącznie 28169581 odwiedzin dla wszystkich podstron.