Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1960Nr 633 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie nadania Centrum Naukowo-Dydaktycznemu Medycyny Eksperymentalnej Wydziału Nauk Medycznych imienia Emila Behringa04.12.2020 - 06:03
2542Nr 618 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Katarzyny GLIŃSKIEJ-LEWCZUK04.12.2020 - 06:03
1262Nr 74/2015 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Wycena nieruchomości” realizowanych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa04.12.2020 - 06:03
3202Zarządzenie Nr 23 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zarządzania projektami inwestycyjnymi w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. 04.12.2020 - 06:03
299Nr 36/2020 z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 48/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Geoinżynierii (ze zmianami)04.12.2020 - 06:04
2411Decyzja Nr 10 z dnia 12 września 2007 r. w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania i realizacji projektu pod roboczym 04.12.2020 - 06:04
7802Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.12.2020 - 06:05
7640Nr 27/2019 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.12.2020 - 06:05
25057Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 04.12.2020 - 06:05
3345Nr 527 z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dofinansowania na realizację projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja 4 budynków dydaktyczno-administracyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”04.12.2020 - 06:06
1336Nr 152 z dnia 1 lipca 2002 roku w sprawie przydziału pomieszczeń dydaktycznych Uniwersytetu04.12.2020 - 06:06
1208Nr 10 z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia olanu rzeczowo-finansowego na 2000 r.04.12.2020 - 06:06
3271Decyzja Nr 2/2009 Rektora z dnia 12 stycznia 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej04.12.2020 - 06:06
1336Nr 85 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Sikorskiego04.12.2020 - 06:06
2438Nr 305 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na rok akademicki 2019/2020 04.12.2020 - 06:07
10059Klub Pracowników UWM „BACCALARIUM”04.12.2020 - 06:07
796Nr 350 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa04.12.2020 - 06:07
196Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Filozofii 04.12.2020 - 06:07
290Nr 128/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Emisja głosu i retoryka funkcyjna” 04.12.2020 - 06:07
3231Nr 267 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w gminie Ostróda.04.12.2020 - 06:07
152Nr 70/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. studenckich na kadencję 2020-202404.12.2020 - 06:07
5574Klub Sportowy AZS UWM04.12.2020 - 06:08
2465STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie funkcjonowania Wydawnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.12.2020 - 06:08
3437Nr 120 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie przedłużenia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Uniwersytetem w Walencji, Hiszpania 04.12.2020 - 06:08
3013Nr 37/2012 z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie określenia wzorów druku „Protokół zaliczenia przedmiotu”04.12.2020 - 06:09
915konkurs na funkcję Kierownika II Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego04.12.2020 - 06:09
1571Nr 73 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w gminie Reszel obr. Leginy04.12.2020 - 06:09
926Nr 374 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie/likwidację środków trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie04.12.2020 - 06:10
1401Nr 14 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie utworzenia zamiejscowych ośrodków dydaktycznych Uniwerstetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.12.2020 - 06:10
2912Nr 130 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Wacława MOZOLEWSKIEGO04.12.2020 - 06:10

Łącznie 27732066 odwiedzin dla wszystkich podstron.