Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
6148 Aktualizacja oprogramowania do przeglądania Internetu01.10.2020 - 13:23
6156Wykłady otwarte01.10.2020 - 17:52
6182Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego30.09.2020 - 08:10
6198Ochrona danych osobowych01.10.2020 - 13:36
6199Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej01.10.2020 - 15:25
6225Nr 10/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.10.2020 - 17:09
6227Nr 132 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.30.09.2020 - 09:33
6240 Dział Utrzymania Porządku - nowa jednostka01.10.2020 - 09:15
6257Oferta kształcenia w roku akademickim 2007/200801.10.2020 - 11:47
6264w roku akademickim 2006/200701.10.2020 - 19:11
6265Nr 592 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie opinii o przyznaniu odznaczeń państwowych01.10.2020 - 16:34
6270Zarządzenie Nr 47/2007 z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18 Rektora UWM z dnia 04 września 2006r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym w wynagrodzeniu zasadniczym 28.09.2020 - 20:13
6277Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego01.10.2020 - 16:11
6286Rejestry - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu01.10.2020 - 13:21
6287Zarządzenie Nr 20 z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie procedury przyznawania dodatków specjalnych dla pracowników Uniwersytetu z tytułu warunków wykonywania pracy. 01.10.2020 - 19:54
6289Rejestry - Dział Gospodarki Nieruchomościami27.09.2020 - 18:09
6298Decyzja Nr 8/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 44/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Uczelnianej 01.10.2020 - 15:00
6301Zarządzenie Nr 42 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: studenckich praktyk zawodowych i pedagogicznych. 30.09.2020 - 01:44
6305Nr 200 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie29.09.2020 - 18:17
6312Decyzja Nr 21/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 września 2010 roku w sprawie zakresów obowiązków i 30.09.2020 - 07:52
6321Wniosek o udzielenie pożyczki z PKZP01.10.2020 - 16:12
6334D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2012/2013 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych25.09.2020 - 14:54
6336Nr 177 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.10.2020 - 04:06
6354Strategia Rozwoju Uniwersytetu01.10.2020 - 13:15
6377Katedra UNESCO30.09.2020 - 00:12
6387Godziny rektorskie29.09.2020 - 11:37
6389Nr 61/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego30.09.2020 - 16:03
6475Regulamin Uczelnianej Sieci Komputerowej01.10.2020 - 17:54
6513Internetowa Rejestracja Kandydatów na 2008/200928.09.2020 - 08:02
6518Zespół Administratorów Obiektów30.09.2020 - 22:36

Łącznie 27071435 odwiedzin dla wszystkich podstron.