Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
391Nr 64/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 25.01.2021 - 01:55
391Nr 101/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa20.01.2021 - 18:42
390Nr 111/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu25.01.2021 - 06:19
390Nr 658 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Andrzejowi Tadeuszowi SZMYTOWI tytułu profesora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia26.01.2021 - 00:25
390NR 712 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Jerzemu WILKINOWI, dr.h.c. mult., czł. rzecz. PAN25.01.2021 - 15:51
389Nr 613 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie26.01.2021 - 00:03
389Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką26.01.2021 - 00:21
388Nr 78/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Lekarskiego24.01.2021 - 10:11
388Nr 173/2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny nauki teologiczne 25.01.2021 - 10:34
386Nr 93/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt25.01.2021 - 08:05
386Nr 96/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa25.01.2021 - 23:43
386Konkurs na dwa stanowiska asystenta w Katedrze Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych26.01.2021 - 00:10
386Nr 636 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności dla poziomu studiów pierwszego stopnia-inżynierskich o profilu ogólnoakademickim25.01.2021 - 15:52
384Nr 81/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych 25.01.2021 - 01:52
384Nr 122/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Sztuki23.01.2021 - 12:38
384Nr 684 z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku zarządzanie dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim25.01.2021 - 20:55
384Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Rynku i Konsumpcji25.01.2021 - 15:25
383Nr 139/2019 z dnia 15 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń i przygotowania nowego Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.01.2021 - 18:55
383Nr 183/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej 25.01.2021 - 10:25
383Nr 233/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie powołania nowego członka Komitetu Sterującego projektu nr POWR.03.02.00- 00-I034/16, pt. „Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Biogospodarka”...25.01.2021 - 10:37
383Konkurs na stanowisko stypendysty w Katedrze Neurochirurgii, Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie25.01.2021 - 15:09
383UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA w Katedrze Inżynierii Budowlanej25.01.2021 - 15:39
382Nr 82/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk o Środowisku25.01.2021 - 07:40
382Nr 90/2019 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Analiza trendów”25.01.2021 - 06:15
382Nr 655 Senatu z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie terminarza wyborczego dotyczącego wyboru Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-202426.01.2021 - 00:24
381Nr 159/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie przyznania doktorowi nauk medycznych Franzowi van Erckelensowi statusu honorowego profesora Uniwersytetu20.01.2021 - 19:01
381PROREKTOR DS. STUDENCKICH dr hab. Sławomir PRZYBYLIŃSKI, prof. UWM25.01.2021 - 11:50
380Nr 610 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie rekomendacji deklaracji o zapewnieniu środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa nowego budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową budynku kotłowni...26.01.2021 - 00:02
379Nr 77/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa25.01.2021 - 07:54
379Nr 678 z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego złożonego w dniu 6 marca 2020 roku przez Andrzeja Adamowicza - Przewodniczącego NZZP UWM w Olsztynie „Prawda"26.01.2021 - 00:29

Łącznie 28169307 odwiedzin dla wszystkich podstron.