Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
3235Zarządzenie Nr 14/2009 Rektora z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Przyznawania Staży Przedsiębiorcom i Pracowni-kom Przedsiębiorstw w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz Regulaminu Przyznawania Staży w Przedsiębior30.11.2020 - 23:03
2592Nr 457 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie Warmińsko-Mazurskiego Portalu Weterynaryjnego wraz z budową baz danych i digitalizacją zasobów”30.11.2020 - 23:03
2341Decyzja Nr 46/2008 Rektora z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej ds. Kierunków Zamawianych30.11.2020 - 23:03
1403Nr 125 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM w Olsztynie umowy konsorcjum "Centrum Zaawansowanych Technologii Kosmicznych i Satelitarnych30.11.2020 - 23:03
736Nr 29/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurski w Olsztynie30.11.2020 - 23:04
52742PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA I STUDENTÓW dr hab. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWM30.11.2020 - 23:04
2514Nr 111 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie poręczenia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie środków finansowych jako udział własny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie w ramach projektu pn. „Świat e-usług dla zdrowia..."30.11.2020 - 23:04
2741Nr 415 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Gryźliny, gm. Stawiguda30.11.2020 - 23:04
11909Archiwum30.11.2020 - 23:04
922Nr 32/2020 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-230.11.2020 - 23:04
3191Nr 140 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn30.11.2020 - 23:05
1415Nr 45/2014 z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich 30.11.2020 - 23:05
3167Zarządzenie Nr 88/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie Regulaminu Programu Stypendialnego dla Studentów i Studentek Kierunku Zamawianego Ochrona Środowiska30.11.2020 - 23:06
1088Nr 112 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Siecią Uniwersytetów Regionu Morza Bałtyckiego30.11.2020 - 23:06
4154Nr 37/2020 z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni w warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-230.11.2020 - 23:06
700Nr 82/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i do działania w jego imieniu 30.11.2020 - 23:06
2872Nr 97 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji30.11.2020 - 23:06
2880Nr 50/2013 z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie prowadzone w języku angielskim na stacjonarnych studiach na kierunku lekarskim dla cudzoziemców rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2013/201430.11.2020 - 23:06
325Nr 18/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 82/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej 30.11.2020 - 23:06
3142Nr 230 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku: inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej30.11.2020 - 23:07
2583Nr 293 z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej30.11.2020 - 23:07
462Nr 63/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki30.11.2020 - 23:07
13535Senacka Komisja do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów30.11.2020 - 23:07
28konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych w Katedrze Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych30.11.2020 - 23:08
14808Dział Obsługi Obiektów Dydaktycznych30.11.2020 - 23:09
245575Sprawy socjalne30.11.2020 - 23:10
94443Sprawy kadrowe30.11.2020 - 23:10
3820Decyzja Nr 3/2009 Rektora z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany decyzji nr 37/2008 z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie powołania zespołu do przygotowania i realizacji projektu pt. „Utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości UWM w Olsz30.11.2020 - 23:11
1976Nr 46/2013 z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Nauczanie chemii w gimnazjum” 30.11.2020 - 23:11
4775 konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie30.11.2020 - 23:12

Łącznie 27705702 odwiedzin dla wszystkich podstron.