Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
238Nr 599 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV”08.08.2020 - 00:30
238Nr 223/2019 z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny językoznawstwo 29.07.2020 - 06:03
238Nr 15/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na rok 201908.08.2020 - 05:43
238Nr 666 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia angielska dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim08.08.2020 - 01:11
238Nr 704 z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 530 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalania warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2020/2021 (ze zm.)08.08.2020 - 01:35
237Nr 635 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku analityka i zarządzanie publiczne dla poziomu studiów pierwszego stopnia-licencjackich o profilu ogólnoakademickim08.08.2020 - 01:01
237Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Ratownictwa Medycznego08.08.2020 - 01:14
236Nr 634 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. n. med. Maciejowi ZABLOWI08.08.2020 - 01:01
235Nr 173/2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny nauki teologiczne 04.08.2020 - 05:43
234Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Radiologii w grupie pracowników dydaktycznych08.08.2020 - 00:58
234Nr 633 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. n. med. Maciejowi ZABLOWI08.08.2020 - 12:15
233Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką08.08.2020 - 01:07
232Nr 626 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Tomaszowi Sylwestrowi MAŚLANCE tytułu profesora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria 08.08.2020 - 00:59
232Nr 39/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej (ze zmianami) 05.08.2020 - 10:56
232Nr 43/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2020/202106.08.2020 - 05:48
231Nr 103/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych z zakresu: „Administracja”07.08.2020 - 15:17
231Nr 645 z dnia 31 stycznia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 562 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia polska dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 08.08.2020 - 01:03
229Nr 657 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 603 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie terminów posiedzeń zwyczajnych Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2019/202008.08.2020 - 05:06
227Nr 134/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR.03.05.00-00-Z201/18...08.08.2020 - 02:01
226Nr 628 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Andrzejowi RYCHLIKOWI tytułu profesora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria08.08.2020 - 00:59
224Nr 611 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2019 rok08.08.2020 - 00:50
224Nr 132/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Promocja i zarządzanie dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym”08.08.2020 - 12:39
224Nr 658 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Andrzejowi Tadeuszowi SZMYTOWI tytułu profesora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia08.08.2020 - 01:09
224Nr 35/2020 z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Rady Edukacyjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 06.08.2020 - 02:12
223Nr 137/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych” 05.08.2020 - 01:06
223Nr 637 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia germańska dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim08.08.2020 - 01:01
223Nr 672 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku lekarskiego dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim08.08.2020 - 01:13
222JANUSZ RUCIŃSKI05.08.2020 - 18:31
220Nr 14/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Zespołu ds. dyscypliny nauki o polityce i administracji06.08.2020 - 23:20
220Nr 12/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”05.08.2020 - 22:51

Łącznie 26480421 odwiedzin dla wszystkich podstron.