Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
59Nr 20/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 10/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 28.03.2020 - 15:10
59Nr 24/2020 z dnia 17 lutego 2020 roku zmieniające Regulamin przyjęty zarządzeniem 136/2019 z dnia 31 grudnia 2019 w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/1729.03.2020 - 00:14
59Nr 665 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 343 Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2018 r.28.03.2020 - 23:27
58Nr 135/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, POWR.03.05.00-00-Z201/18 ...28.03.2020 - 15:12
58Nr 661 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”28.03.2020 - 23:27
57Nr 16/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie Regulaminu Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 28.03.2020 - 15:10
57Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Ratownictwa Medycznego28.03.2020 - 16:42
55Nr 19/2020 z dnia 20 lutego 2020 roku zmieniająca Decyzję Nr 216/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2019/202028.03.2020 - 16:39
55Nr 20/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 87/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej28.03.2020 - 16:39
55Nr 35/2020 z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Rady Edukacyjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 28.03.2020 - 16:38
51Nr 658 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Andrzejowi Tadeuszowi SZMYTOWI tytułu profesora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia28.03.2020 - 23:27
51Nr 36/2020 z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne 28.03.2020 - 19:40
49Nr 14/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 137/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych” 28.03.2020 - 15:10
49Nr 22/2020 z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie zmiany w Decyzji Nr 62/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej 28.03.2020 - 21:22
49Konkurs na stanowisko stypendysty w Katedrze Neurochirurgii, Wydział Lekarski, Collegium Medicum28.03.2020 - 16:45
47 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2019 rok28.03.2020 - 23:25
47Nr 672 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku lekarskiego dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim28.03.2020 - 23:26
46Nr 31/2020 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną”28.03.2020 - 15:10
43Nr 666 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia angielska dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim28.03.2020 - 23:27
42Nr 664 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dr hab. Stanisławowi Zbigniewowi CZACHOROWSKIEMU, prof. UWM nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności 28.03.2020 - 23:27
42Nr 670 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia rosyjska dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim28.03.2020 - 23:26
41Nr 24/2020 z dnia 17 lutego 2020 roku zmieniające Regulamin przyjęty zarządzeniem 136/2019 z dnia 31 grudnia 2019 w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 29.03.2020 - 00:05
41Nr 26/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie Regulaminu pracy Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie28.03.2020 - 15:10
41Nr 24/2020 z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-228.03.2020 - 16:39
38Nr 29/2020 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 153/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna28.03.2020 - 18:38
36Nr 662 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr hab. inż. Irenie Gertrudzie WOJNOWSKIEJ-BARYLE nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku28.03.2020 - 23:27
36Nr 667 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia angielska dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim28.03.2020 - 23:27
36Nr 21/2020 z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa28.03.2020 - 16:39
36Nr 28/2020 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Zespołu ds. dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości28.03.2020 - 18:38
36Nr 34/2016 z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 79/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Społecznych (ze zmianami)28.03.2020 - 18:37

Łącznie 24966665 odwiedzin dla wszystkich podstron.