Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
27UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI SPECJALISTĘ W GRUPIE PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH 25.02.2020 - 22:34
26Regulamin Senatu UWM24.10.2007 - 11:24
26Nr 20/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 10/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 25.02.2020 - 08:00
25Nr 11/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów na rok akademicki 2019/202025.02.2020 - 06:54
24Nr 651 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie uchylenia Regulaminu Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 24.02.2020 - 10:25
24Nr 19/2020 z dnia 10 lutego roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2020 roku25.02.2020 - 19:18
24Nr 15/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na rok 201925.02.2020 - 10:05
23Nr 16/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie Regulaminu Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 25.02.2020 - 06:54
19Nr 21/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr PROW.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania...25.02.2020 - 12:11
18Nr 14/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 137/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych” 25.02.2020 - 10:57
17Nr 17/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie Regulaminu Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 25.02.2020 - 06:54
16Nr 18/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zasad udostępniania nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na potrzeby budowy infrastruktury technicznej 25.02.2020 - 06:54
14Prawo o szkolnictwie wyższym24.10.2007 - 13:45
14Nr 654 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Planu finansowego, w tym Planu zadań inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 202025.02.2020 - 20:02
13Statut UWM23.10.2007 - 06:37
13Nr 25/2020 z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie Zasad odpłatności z tytułu dzierżawy gruntów, wynajmu sal, powierzchni reklamowych, urządzeń multimedialnych, lokali i powierzchni użytkowych oraz lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach Uniwersytetu25.02.2020 - 21:56
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2006/200723.10.2007 - 06:34
12Raport z badań za 2005 rok 23.10.2007 - 07:01
12Oferta technologiczno-usługowa23.10.2007 - 07:01
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2005/200623.10.2007 - 07:01
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Ustawa o dostępie do informacji publicznej23.10.2007 - 06:37
12Raport z badań za 2006 rok 23.10.2007 - 06:37
1223.10.2007 - 13:11
12Wydawnictwo Uniwersytetu24.10.2007 - 00:23
1224.10.2007 - 00:23
1224.10.2007 - 11:35
10MARTA WESOŁOWSKA-TROJANOWSKA25.02.2020 - 19:43
9Nr 18/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 82/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej 25.02.2020 - 20:04

Łącznie 24599997 odwiedzin dla wszystkich podstron.