Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1410Międzywydziałowy Ośrodek Edukacyjny 29.03.2020 - 02:00
2747Nr 187 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony29.03.2020 - 02:00
2651UCHWAŁA Nr 993 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Adaptacja sali nr 2 w budynku przy ul. Oczapowskiego 4 na pracownię komputerową Wydziału Nauk E29.03.2020 - 02:00
1741UCHWAŁA Nr 1008 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Krzysztofa BRYLA na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego29.03.2020 - 02:00
778Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Finansów i Bankowości 29.03.2020 - 02:00
2637UCHWAŁA Nr 992 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zaopiniowania zakupu inwestycyjnego pod nazwą „Zakup systemu bibliograficzno–bibliometrycznego umożliwiającego dokumentację dorobku naukowego p29.03.2020 - 02:00
235674Strony usunięte29.03.2020 - 02:00
2748UCHWAŁA Nr 991 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zaopiniowania szacunkowego kosztu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa nowej siedziby Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-29.03.2020 - 02:01
2737UCHWAŁA Nr 990 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku zmieniająca Uchwałę Nr 908 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandyda29.03.2020 - 02:01
2447Nr 40 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Maastricht (Królestwo Niderlandów)29.03.2020 - 02:01
47179PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA I STUDENTÓW dr hab. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWM29.03.2020 - 02:01
2667UCHWAŁA Nr 989 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku zmieniająca Uchwałę Nr 906 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie utworzenia kierunków studiów o29.03.2020 - 02:01
679KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA LABORATORYJNEGO (STANOWISKO INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE)29.03.2020 - 02:01
4954UCHWAŁA Nr 988 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmiń29.03.2020 - 02:01
2702UCHWAŁA Nr 987 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zaopiniowania kandydatury do Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Humanistycznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego29.03.2020 - 02:01
2139Decyzja Nr 28/2008 Rektora z dnia 27 października 2008 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt29.03.2020 - 02:01
2725UCHWAŁA Nr 986 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie utworzenia stanowiska lektora w Studium Języków Obcych i zatrudnienia na tym stanowisku na podstawie umowy o pracę na czas określony mgr Mar29.03.2020 - 02:01
2352Nr 375 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony29.03.2020 - 02:01
2697UCHWAŁA Nr 985 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie utworzenia stanowiska lektora w Studium Języków Obcych i zatrudnienia na tym stanowisku na podstawie umowy o pracę na czas określony mgr Ann29.03.2020 - 02:01
3033Nr 137 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowych, położonych w Gminie Stawiguda obręb Jaroty 29.03.2020 - 02:01
9507Wydział Nauk o Środowisku29.03.2020 - 02:01
512Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie ”Wpływ technologii płotków i obróbki sous-vide na ekspresję czynników wirulencji i genów oporności na antybiotyki u Listeria monocytogenes i Enterococcus sp."29.03.2020 - 02:01
1103UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY29.03.2020 - 02:01
2675UCHWAŁA Nr 984 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie utworzenia stanowiska lektora w Studium Języków Obcych i zatrudnienia na tym stanowisku na podstawie umowy o pracę na czas określony mgr Elw29.03.2020 - 02:01
2624UCHWAŁA Nr 983 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie utworzenia stanowiska lektora w Studium Języków Obcych i zatrudnienia na tym stanowisku na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony mgr 29.03.2020 - 02:01
2745UCHWAŁA Nr 982 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na stanowisku starszego wykładowcy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony dr.29.03.2020 - 02:01
12817CZŁONKOWIE SENATU - kadencja 2012-201629.03.2020 - 02:01
2894Nr 55 z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie recenzji o kandydacie do tytułu doktora honoris causa29.03.2020 - 02:01
1668OCENA INSTYTUCJONALNA29.03.2020 - 02:01
273Nr 11/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 29.03.2020 - 02:01

Łącznie 24968782 odwiedzin dla wszystkich podstron.