Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
21662Dział Telekomunikacji25.02.2020 - 23:13
133012Sprawy BHP25.02.2020 - 23:13
2368Zarządzenie Nr 43 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych oraz na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa25.02.2020 - 23:13
1558Nr 616 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie osobowej25.02.2020 - 23:13
1638UCHWAŁA Nr 6 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2012 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2012-201625.02.2020 - 23:13
163Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Technologii Materiałów i Maszyn25.02.2020 - 23:13
3810Nr 410 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim25.02.2020 - 23:13
2817Nr 434 z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zagospodarowania Alei Wydziałów usytuowanej przy Promenadzie Absolwentów25.02.2020 - 23:13
2055Nr 562 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 503 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie25.02.2020 - 23:14
114Nr 609 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie rekomendacji przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku Medycyny Sądowej wraz z niezbędną infrastrukturą infrastrukturą techniczną oraz budowa parkingu w Olsztynie25.02.2020 - 23:14
1401Konkurs na stanowisko doradcy zawodowego w Biurze Karier UWM w Olsztynie25.02.2020 - 23:14
2235Nr 677 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. Michaiła BORSUKA25.02.2020 - 23:14
183Konkurs na stanowisko pracownik inżynieryjno – techniczny – laborant w Katedrze Neurochirurgii, Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum, Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie25.02.2020 - 23:14
141Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego (Klinika Urologii)25.02.2020 - 23:14
9335Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów25.02.2020 - 23:14
6335Zarządzenie Nr 45/2008 Rektora z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia procedury zgłaszania wypadków przy pracy25.02.2020 - 23:14
122PROCEDURY25.02.2020 - 23:14
8146Nr 31/2011 z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2011/201225.02.2020 - 23:15
9851Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem25.02.2020 - 23:15
835Nr 64/2016 z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 25.02.2020 - 23:15
5133Struktura organizacyjna Wydziału Sztuki25.02.2020 - 23:15
44Nr 637 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia germańska dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim25.02.2020 - 23:15
1528836Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie25.02.2020 - 23:15
759Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni pracownika w Katedrze Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego25.02.2020 - 23:15
136Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w KATEDRZE HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA25.02.2020 - 23:15
41Nr 647 z dnia 31 stycznia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 564 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku historia dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim25.02.2020 - 23:16
1564Protokół Nr 7 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2012 roku25.02.2020 - 23:16
41980Skład osobowy Rady Wydziału Nauki o Żywności25.02.2020 - 23:16
1278Nr 59 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie prowizorium podziału pierwotnego dotacji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku25.02.2020 - 23:16
18451Wykaz Studenckich Kół Naukowych25.02.2020 - 23:16

Łącznie 24600443 odwiedzin dla wszystkich podstron.