Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
266Nr 686 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie terminarza wyborczego dotyczącego wyboru Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-202425.09.2020 - 05:58
3746Nr 466 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie25.09.2020 - 05:58
1907Nr 494 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zatrudnienia w Studium Języków Obcych na stanowisku wykładowcy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony mgr Doroty d’AYSTETTEN25.09.2020 - 05:58
1554Nr 164 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej przy ul. Żołnierskiej 14C w Olsztynie25.09.2020 - 05:58
727Nr 423 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 6 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016-2020 25.09.2020 - 05:58
1984konkurs na stanowisko specjalisty ds. praktyk25.09.2020 - 05:59
15318Nr 53/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie25.09.2020 - 05:59
1757Inspektor Ochrony Danych25.09.2020 - 05:59
11898Wydział Matematyki i Informatyki25.09.2020 - 05:59
19672Rada Naukowa dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo25.09.2020 - 05:59
2271Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2015 rok25.09.2020 - 05:59
3722Protokół Nr 25 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 października 2010 roku25.09.2020 - 05:59
14535Biuro ds. Projektów Europejskich25.09.2020 - 06:00
2320Nr 17/2013 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 23/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie powołania Komitetu sterującego oraz kierownika projektu nr UDA-POKL.04.01.01-00-095/1125.09.2020 - 06:00
7117Kompetencje prodziekanów25.09.2020 - 06:00
3893dzień 2 maja 2013 roku (czwartek) dniem wolnym od pracy25.09.2020 - 06:00
5100Wniosek o nadanie kodu projektu25.09.2020 - 06:00
7004Schemat organizacyjny25.09.2020 - 06:01
2631Nr 5/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zakazanych form zachowania studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych i kursów podczas egzaminów lub zaliczeń25.09.2020 - 06:01
7402Władze Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa25.09.2020 - 06:01
2220Nr 50/2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Psychologiczno-socjologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka w środowisku pracy” 25.09.2020 - 06:01
2824Zarządzenie Nr 4/2009 Rektora z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych25.09.2020 - 06:01
26001Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich25.09.2020 - 06:01
3935Nr 52 z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Samorządu Doktorantów.25.09.2020 - 06:01
699CENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko technologa w Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych25.09.2020 - 06:01
1951Zarządzenie Nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany organizacyjnej w jednostce naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.09.2020 - 06:01
31443Regulamin organizacyjny UWM 25.09.2020 - 06:01
16242Akademickie Centrum Kultury25.09.2020 - 06:02
1548Nr 896 z dnia 26 kwietnia 2016 roku zmieniająca Uchwałę Nr 869 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, inżynieria informacji, inżynieria...25.09.2020 - 06:02
4493Nr 717 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie Regulaminu zasad podziału i trybu przyznawania nagród Rektora25.09.2020 - 06:02

Łącznie 27011149 odwiedzin dla wszystkich podstron.