Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
3201Nr 46 z dnia 27 stycznia 2006 r w sprawie wyboru rektora i prorektorów na kadencję 2006/200827.01.2020 - 18:59
1647Nr 318 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Krzemienieckim w Krzemieńcu, Ukraina27.01.2020 - 18:59
2359Nr 459 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji27.01.2020 - 18:59
10370Rejestry - Biblioteka Uniwersyteckiej27.01.2020 - 18:59
1081Nr 128/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie likwidacji Jednostki ogólnouczelnianej pod nazwą Ośrodek Szkolenia Praktycznego Nauczycieli27.01.2020 - 18:59
886Nr 205 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie osobowej27.01.2020 - 18:59
2253UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY27.01.2020 - 18:59
7898Władze Wydziału Bioinżynierii Zwierząt27.01.2020 - 18:59
1822Zarządzenie Nr 45/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Dydaktyka zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie”27.01.2020 - 18:59
2798Nr 702 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Pawła JANISZEWSKIEGO27.01.2020 - 19:00
1314Nr 176 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Tetsuo KANNO27.01.2020 - 19:00
2205Nr 115 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 43 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2012-201627.01.2020 - 19:00
838Nr 34/2017 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych 27.01.2020 - 19:00
125Konkurs na dwa stanowiska asystenta(pracownika dydaktycznego) w Katedrze Medycyny Ratunkowej27.01.2020 - 19:00
319Nr 53/2019 z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie wynagradzania członków Komisji Konkursowej ds. Szkoły Doktorskiej i zespołów kwalifikacyjnych, pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów...27.01.2020 - 19:00
1664Nr 54/2014 z dnia 24 października 2014 roku w sprawie powołania Zespołu Organizacyjnego ekspozycji „65 lat sportu akademickiego w Kortowie”27.01.2020 - 19:01
1682UCHWAŁA Nr 24 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prodziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych dr. Zbigniewa NASAL27.01.2020 - 19:01
2477Nr 326 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2008 rok. 27.01.2020 - 19:01
1775Nr 77/2012 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Regionalnym Centrum Informatycznym27.01.2020 - 19:01
2233Nr 789 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie likwidacji Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Szczytnie27.01.2020 - 19:01
507Nr 428 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr. hab. Arkadiuszowi ŻUKOWSKIEMU nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za27.01.2020 - 19:01
1552Nr 681 w Olsztynie z dni 6 marca 2015 roku w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego27.01.2020 - 19:02
337Nr 603 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie terminów posiedzeń zwyczajnych Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2019/202027.01.2020 - 19:02
1505Nr 573 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 43 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2012-201627.01.2020 - 19:02
2811Nr 68 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie przyznania Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”27.01.2020 - 19:02
1634Nr 621 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 42 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2012-201627.01.2020 - 19:02
2548Uczelniana Komisja Wyborcza27.01.2020 - 19:02
15511Dział Inwentaryzacji27.01.2020 - 19:02
1210Nr 146 z dnia 31 maja 2002 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych, w roku akademickim 2002/200327.01.2020 - 19:02
2615Nr 233 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2014 roku27.01.2020 - 19:02

Łącznie 24245538 odwiedzin dla wszystkich podstron.