Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1215Nr 26/2015 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko kierownika Kliniki Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych 08.07.2020 - 02:09
2716Nr 100 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w zakresie kształcenia prowadzonego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Rusocinie08.07.2020 - 02:09
1191Nr 65/2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelniane08.07.2020 - 02:09
1696Nr 335 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 46 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2012-201608.07.2020 - 02:09
253Nr 100/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Humanistycznego 08.07.2020 - 02:09
2427Nr 466 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Leylanda FRASERA08.07.2020 - 02:10
1400Nr 65/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wydziałowych planów rzeczowo-finansowych na 2017 rok08.07.2020 - 02:10
689Nr 362 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 6 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do08.07.2020 - 02:10
5881Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 50 Rektora z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie wewnętrznego systemu wyceny efektów kształcenia08.07.2020 - 02:10
1926Nr 30/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2013/201408.07.2020 - 02:10
2364Nr 388 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku08.07.2020 - 02:10
1209Nr 187 z dnia 23 września 2004 r. w sprawie zmiany nazwy Wydziału Pedagogki i Wychowania Atrystycznego08.07.2020 - 02:10
700Nr 80/2018 z dnia 1 października 2018 roku zmieniające Regulamin przyjęty Zarządzeniem Nr 60/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biologii..08.07.2020 - 02:10
1847UCHWAŁA Nr 954 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie nadania kortom tenisowym przy ul. Heweliusza imienia FRANCISZKA SROCZYKA 08.07.2020 - 02:10
2389Nr 81 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych08.07.2020 - 02:10
1313Nr 222 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 60 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod nazwą Zakład Produkcyjno-Doświadczalny Łężany spółka z o.o.08.07.2020 - 02:10
2607Nr 124 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności uczelni w roku akademickim 2007/200808.07.2020 - 02:10
2115Zarządzenie Nr 40 Rektora z dnia 29 września 2003 roku w sprawie ustalenia procedury uruchamia­nia maszyn i innych urządzeń technicznych lub dokonania zmian w miejscach, gdzie doszło do wypadku.08.07.2020 - 02:10
1277Nr 118/2014 z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Usługi finansowe i bankowe w gospodarce rynkowej” 08.07.2020 - 02:11
1033Nr 26/2016 z dnia 20 czerwca 2016 roku zmieniająca Decyzję Nr 16/2016 z dnia 9 maja 2016 roku powołania Komisji do spraw oceny istnienia konfliktu zobowiązań lub konfliktu interesów08.07.2020 - 02:11
1938Zarządzenie Nr 11/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie likwidacji Międzynarodowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie08.07.2020 - 02:11
1813Nr 81/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych08.07.2020 - 02:11
1218Nr 6/2016 z dnia 2 lutego 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym08.07.2020 - 02:11
3217Decyzja Nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 września 2010 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza08.07.2020 - 02:11
1949Nr 837 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 809 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2015-201908.07.2020 - 02:11
2220Nr 235 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na 2013 rok08.07.2020 - 02:11
2411Nr 345 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Tomasza BAJEROWSKIEGO08.07.2020 - 02:11
1045Nr 89/2017 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05. 03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie”08.07.2020 - 02:11
2319Nr 66 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zaopiniowania dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prodziekana Wydziału Humanistycznego dr Renatę ROZBICKĄ08.07.2020 - 02:11
2455Nr 377 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie opinii o przyznaniu statusu profesora honorowego doc. dr. Česlovasowi BOBINASOWI08.07.2020 - 02:11

Łącznie 26168283 odwiedzin dla wszystkich podstron.