Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
3445Decyzja Nr 46/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza12.12.2019 - 21:56
2629Nr 537 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Wydziału Nauk Medycznych12.12.2019 - 21:57
1126Nr 22 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej w Ornecie przy ul. Braniewskiej 212.12.2019 - 21:57
1172Nr 93 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Bałcyny 13/1, Gmina Ostróda wraz z pomieszczeniem przynależnym nr 1 oraz udziałem w gruncie i budynku 12.12.2019 - 21:57
2369Zarządzenie Nr 21/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 czerwca 2008r. w sprawie zasad przygotowyw12.12.2019 - 21:57
79414Sprawy kadrowe12.12.2019 - 21:57
17985Wykaz Studenckich Kół Naukowych12.12.2019 - 21:57
2398Nr 31/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/202012.12.2019 - 21:57
909Nr 47/2017 z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie12.12.2019 - 21:58
14387Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych12.12.2019 - 21:58
2797Nr 108/2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2012-201612.12.2019 - 21:58
2517Zarządzenie Nr 23/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie i higiena głosu” 12.12.2019 - 21:58
289Nr 182/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej i jej przewodniczącego12.12.2019 - 21:58
6295Termin rozpoczęcia IRK 2009/201012.12.2019 - 21:59
5073Terminarz i tematyka posiedzeń Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa12.12.2019 - 21:59
1313Nr 768 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z St. John University School of Law, USA12.12.2019 - 21:59
34947Dział Kadr12.12.2019 - 21:59
2266Nr 614 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2010 rok12.12.2019 - 21:59
2770Nr 274 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2007 rok12.12.2019 - 22:00
845Nr 93/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do spraw Doktorantów na kadencję 2016-202012.12.2019 - 22:00
1968Decyzja Nr 13/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania i realizacji projektu pt „Modernizacja i nadbudowa zespołu szklarniowo-wegetacyjnego Katedry Ogrodnictwa”12.12.2019 - 22:00
2383Nr 234 z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa i wyposażenie Kolegium Medycyny Rodzinnej i Patofizjologii z Laboratorium Umiejętności Klinicznych Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie12.12.2019 - 22:00
3277Nr 204 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Narodowym „Lwowska Politechnika” we Lwowie, Ukraina12.12.2019 - 22:00
20891PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA12.12.2019 - 22:00
7669Nr 87/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2018/201912.12.2019 - 22:00
223Nr 547 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2018 rok12.12.2019 - 22:01
7775Nr 91/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2017/201812.12.2019 - 22:01
9487Nr 69/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2016/201712.12.2019 - 22:01
2943Nr 62/2019 z dnia 24 września 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie12.12.2019 - 22:01
22166Nr 51/2015 z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2015/201612.12.2019 - 22:01

Łącznie 23760833 odwiedzin dla wszystkich podstron.