Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
216Nr 565 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku matematyka dla poziomu studiów pierwszego stopnia – licencjackich o profilu ogólnoakademickim28.03.2020 - 23:38
216Nr 79/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie Zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 14...28.03.2020 - 23:33
215Nr 586 Senatu z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Bezpieczeństwo i higiena pracy”28.03.2020 - 23:36
215Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Technologii Materiałów i Maszyn28.03.2020 - 16:43
214Nr 161/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny28.03.2020 - 23:54
214Nr 211/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 4/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Olsztynie 28.03.2020 - 21:48
214Nr 110/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 201928.03.2020 - 15:13
214Nr 112/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt 28.03.2020 - 15:13
213Konkurs na stanowisko pracownik inżynieryjno – techniczny – laborant w Katedrze Neurochirurgii, Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum, Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie28.03.2020 - 22:39
212Nr 126/2019 z dnia 4 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Wicedyrektora Filii w Ełku28.03.2020 - 13:31
212Nr 80/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie Zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 10 Podnoszenie kompetencji...28.03.2020 - 15:15
211Nr 569 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 378 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia kierunku studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z siedzibą w Ełku...28.03.2020 - 23:38
211Nr 67/2019 z dnia 26 września 2019 roku zmieniające Regulamin przyjęty Zarządzeniem 46/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biogospodarki 29.03.2020 - 00:41
209Nr 69/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Kształcenia i Studentów28.03.2020 - 19:49
209Nr 148/2019 z dnia 18 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki na okres do 31 grudnia 2021 r.28.03.2020 - 22:25
208Nr 588 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Matematyka”28.03.2020 - 23:35
208Nr 623 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 372 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie prac przygotowawczych nad zadaniem inwestycyjnym dotyczącym utworzenia Ogrodu Botanicznego...28.03.2020 - 23:32
207Nr 195/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Edukacyjnej i jej przewodniczącego 28.03.2020 - 23:57
206Nr 112/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu 28.03.2020 - 22:50
206Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Psychiatrii28.03.2020 - 16:43
206Nr 5/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw przekazania obowiązków Kanclerza 28.03.2020 - 21:44
204Nr 580 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Gospodarka nieruchomościami i podstawy geodezji”28.03.2020 - 23:36
204Nr 577 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Integrowana produkcja i ochrona roślin”28.03.2020 - 23:37
204Nr 192/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria mechaniczna28.03.2020 - 11:12
202Nr 118/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Technicznych29.03.2020 - 01:04
201Nr 121/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji28.03.2020 - 12:26
201Nr 602 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 294 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez UWM w Olsztynie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta Nr 1..."28.03.2020 - 23:34
201Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie ogłasza Konkurs na 4 stanowiska pielęgniarki oddziałowej28.03.2020 - 21:51
199Konkurs na stanowisko adiunkta (pracownika badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Patofizjologii 28.03.2020 - 17:14
198Nr 95/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii29.03.2020 - 01:10

Łącznie 24968602 odwiedzin dla wszystkich podstron.