Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
229Nr 189/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zespołu ds. dyscypliny nauki o polityce i administracji29.03.2020 - 01:14
229Nr 191/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka28.03.2020 - 13:37
229Konkurs na dwa stanowiska asystenta(pracownika dydaktycznego) w Katedrze Medycyny Ratunkowej28.03.2020 - 21:43
228Nr 558 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku ratownictwo medyczne dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu praktycznym28.03.2020 - 23:39
228Nr 95/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 17. 28.03.2020 - 16:53
227Nr 232/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego 28.03.2020 - 13:30
226Nr 568 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim28.03.2020 - 23:38
226Nr 58/2019 z dnia 12 września 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Sztuki28.03.2020 - 15:16
226Nr 62/2019 z dnia 24 września 2019 roku w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie25.03.2020 - 17:30
226Nr 161/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny28.03.2020 - 23:50
226Konkurs na stanowiska dla dwóch doktorantów - stypendystów w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt (Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki28.03.2020 - 16:45
225Nr 105/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie28.03.2020 - 15:13
224Nr 154/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości28.03.2020 - 23:03
223Konkurs na stanowisko asystenta - stanowisko dydaktyczne w Katedrze Chorób Wewnętrznych28.03.2020 - 16:44
223Nr 209/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla doktorantów na rok akademicki 2019/202028.03.2020 - 21:24
223Nr 224/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 77/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia 29.03.2020 - 01:48
222Nr 601 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Tuwima w Olsztynie29.03.2020 - 00:14
222Nr 193/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria lądowa i transport 28.03.2020 - 00:57
222PROCEDURY28.03.2020 - 16:41
221Nr 592 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 217 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej dla kierunku „Chemia” 28.03.2020 - 23:35
221Nr 183/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej 28.03.2020 - 23:57
221Nr 218/2019 z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu POWR.03.05.00-00-Z201/18 28.03.2020 - 06:25
221Konkurs na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Muzyki28.03.2020 - 16:43
220Nr 582 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Żywienie człowieka i dietetyka”28.03.2020 - 23:36
220Nr 133/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria mechaniczna na okres do 31 grudnia 2021 r.28.03.2020 - 23:54
220Nr 231/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 112/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu28.03.2020 - 21:45
219Nr 584 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Ubezpieczenia społeczne” 28.03.2020 - 23:57
218Nr 583 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Zarządzania zasobami ludzkimi”28.03.2020 - 23:36
217Nr 66/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany w Zasadach udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i do działania w jego imieniu, stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 33/201728.03.2020 - 15:15
217Nr 188/2019 z dnia 31 października 2019 roku sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny zootechnika i rybactwo28.03.2020 - 21:05

Łącznie 24968397 odwiedzin dla wszystkich podstron.