Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
968Nr 1/2017 z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie opłat za korzystanie z pokoju do celów mieszkalnych pracowników naukowo-dydaktycznych w Uniwersyteckim Domu Rotacyjnym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie17.11.2019 - 22:46
20677Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami17.11.2019 - 22:46
2095Nr 621 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony17.11.2019 - 22:46
38838PROREKTOR DS. KADR dr hab. Sławomir PRZYBYLIŃSKI, prof. UWM17.11.2019 - 22:46
600Nr 15/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.03.00-00-M141/1617.11.2019 - 22:46
2440poszukujemy partnerów do realizacji projektu17.11.2019 - 22:46
6299Nr 76 Senatu z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy...17.11.2019 - 22:46
1464Decyzja Nr 68/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do spraw Studentów na kadencję 2012-2016 17.11.2019 - 22:46
1663Nr 658 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”17.11.2019 - 22:46
1030Nr 54 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zaopiniowania likwidacji jednostki ogólnouczelnianej pod nazwą Ośrodek Szkolenia Praktycznego Nauczycieli17.11.2019 - 22:46
2754Nr 233 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie informatyzacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.11.2019 - 22:47
1863Nr 52/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie zmiany Decyzja Nr 30/2016 z dnia 1 września 2016 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza17.11.2019 - 22:47
2324Nr 31/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów druków „Arkusz oceny pracy dyplomowej” 17.11.2019 - 22:47
114Nr 574 z dnia 20 września 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 450 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczynających się od...17.11.2019 - 22:47
1203Nr 32/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa17.11.2019 - 22:47
66785Biuro Rektora17.11.2019 - 22:49
6517Schemat organizacyjny17.11.2019 - 22:49
2217Nr 250 z dnia 4 września 2009 roku w sprawie przyznania Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie"17.11.2019 - 22:49
1621Nr 421 z dnia 24 stycznia 2014 roku uchylająca Uchwałę Nr 23 z dnia 21 września 2012 roku17.11.2019 - 22:49
2814WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE LIKWIDACJI17.11.2019 - 22:49
71Nr 119/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Technicznych17.11.2019 - 22:49
2344Zarządzenie Nr 54/2009 Rektora z dnia 7 września 2009 r. w sprawie określenia standardów kształcenia na studiach doktoranckich realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie17.11.2019 - 22:50
3934Decyzja nr 6 Rektora z dnia 5 października 1999 r. w sprawie: ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków studentów.17.11.2019 - 22:50
4069Zarządzenie Nr 26 z dnia 6 września 2007 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych.17.11.2019 - 22:51
2284Zarządzenie nr 12 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu: „Studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu nauczania drugiego przedmiotu”, realizowanym zgodnie z Sektorowym Programem Operacyjnym17.11.2019 - 22:51
835Nr 101 z dnia 26 października 2001 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie tytułu honorowego profesora Uniwersytetu prof. Ericowi Daviesowi17.11.2019 - 22:52
4744Zarządzenie Nr 19 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.17.11.2019 - 22:52
2268Nr 586 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych17.11.2019 - 22:52
3131Decyzja Nr 32 Rektora z dnia 4 listopada 2008 roku w sprawie: powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2008/2009. 17.11.2019 - 22:52
1493Nr 68/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Likwidacji Barier Architektonicznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie17.11.2019 - 22:52

Łącznie 23495908 odwiedzin dla wszystkich podstron.