Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
79408Regulamin studiów04.06.2020 - 20:13
3387Nr 182 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Januszowi MAŁŁKOWI04.06.2020 - 20:14
1144Nr 528 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.06.2020 - 20:14
1849UCHWAŁA Nr 878 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Beaty KRZYWOSZ-RYNKIEWICZ na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego04.06.2020 - 20:14
1085Nr 15/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich 04.06.2020 - 20:14
1209Nr 62 z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie nadania medalu okolicznościowego UWM04.06.2020 - 20:14
118Nr 52/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postepowań rekrutacyjnych na studia w rekrutacji na rok akademicki 2020/202104.06.2020 - 20:14
2418Nr 105 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2013 rok04.06.2020 - 20:15
1144Nr 13/2015 z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania koncepcji finansowego wydzielenia Wydziału Nauk Medycznych ze struktur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.06.2020 - 20:15
3059Nr 211 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego04.06.2020 - 20:15
42Nr 704 z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 530 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalania warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2020/2021 (ze zm.)04.06.2020 - 20:16
2290Nr 906 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Gryźliny, gm. Stawiguda04.06.2020 - 20:16
1828Nr 14/2016 z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2016/2017 04.06.2020 - 20:17
563Nr 526 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 179 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie04.06.2020 - 20:17
3126Nr 119 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Fizyki i IInżynierii Niskich Temperatur Ukraińskiej Akademii Nauk w Charkowie04.06.2020 - 20:17
3488UCHWAŁA Nr 905 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.06.2020 - 20:17
2924Nr 88 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie wraz z Gminą Stawiguda do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Jaroty gm. Stawiguda04.06.2020 - 20:17
2268OŚWIADCZENIE POINWENTARYZACYJNE04.06.2020 - 20:18
3878Zarządzenie Nr 8/2009 Rektora z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia Akademickiego Centrum Kultury04.06.2020 - 20:18
3566Nr 171 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie medalu pamiątkowego Amicus Facultatis Wydziału Humanistycznego04.06.2020 - 20:18
1409Protokół Nr 4 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 października 2012 roku04.06.2020 - 20:18
880UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKU SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO04.06.2020 - 20:19
4372Wydziały UWM04.06.2020 - 20:19
853Nr 304 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 279 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie04.06.2020 - 20:19
1306Nr 33/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Edukacja inkluzyjna”04.06.2020 - 20:20
2866Zarządzenie Nr 26/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Ekonomia w biznesie”04.06.2020 - 20:20
4044Nr 209 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Mariana SULIKA04.06.2020 - 20:20
1801UCHWAŁA Nr 901 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Dubrowniku04.06.2020 - 20:21
2326Nr 257 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Andrzeja KUNCEWICZA04.06.2020 - 20:21
920Wydział Nauk o Środowisku04.06.2020 - 20:21

Łącznie 25818632 odwiedzin dla wszystkich podstron.