Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
254Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym28.03.2020 - 18:51
253Nr 212/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2019/202026.03.2020 - 15:42
252Nr 184/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zespołu ds. dyscypliny filozofia23.03.2020 - 21:04
251Nr 174/2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny nauki medyczne27.03.2020 - 14:35
250Nr 544 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Olsztynie28.03.2020 - 11:55
250Nr 75/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia wzoru i zasad sporządzania oraz wydawania absolwentom świadectwa ukończenia kursu realizowanego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 28.03.2020 - 15:15
249Nr 170/2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny28.03.2020 - 06:52
249Nr 185/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zespołu ds. dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości27.03.2020 - 10:51
249Nr 101/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania28.03.2020 - 19:10
248Nr 63/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki28.03.2020 - 15:16
248Nr 10/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 28.03.2020 - 15:11
245Nr 585 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna”28.03.2020 - 11:52
245Nr 69/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie28.03.2020 - 15:15
244Nr 4/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie utworzenia Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod nazwą Kortosfera28.03.2020 - 15:11
241Nr 557 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku położnictwo dla poziomu studiów pierwszego stopnia – licencjackich o profilu praktycznym28.03.2020 - 11:54
239Nr 578 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Hortiterapia” 28.03.2020 - 14:39
239Nr 133/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria mechaniczna na okres do 31 grudnia 2021 r. 26.03.2020 - 13:49
239Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Budownictwa28.03.2020 - 16:44
237Nr 581 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Wycena nieruchomości”28.03.2020 - 15:45
235Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Socjologii28.03.2020 - 16:43
234Nr 535 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego”28.03.2020 - 11:55
234Nr 208/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie przekazania uprawnień Komisji Stypendialnej dla Doktorantów i Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów na rok akademicki 2019/202028.03.2020 - 12:43
234Nr 138/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie struktury organizacyjnej Szkoły Zdrowia Publicznego28.03.2020 - 15:23
232Nr 572 z dnia 20 września 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 108 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie określenia efektów dla kierunków: nauki o rodzinie oraz teologia dla określonego poziomu i profilu kształcenia28.03.2020 - 19:19
231Nr 204/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 85/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów 27.03.2020 - 20:19
231Nr 221/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2019/202027.03.2020 - 22:08
229Nr 567 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 377 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia kierunku studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz określenia efektów kształcenia28.03.2020 - 11:53
229Nr 191/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka28.03.2020 - 13:37
229Nr 34/2020 z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 28.03.2020 - 16:23
228Nr 95/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 17. 28.03.2020 - 16:53

Łącznie 24958924 odwiedzin dla wszystkich podstron.