Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
69Nr 567 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 377 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia kierunku studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz określenia efektów kształcenia17.11.2019 - 12:15
69Nr 588 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Matematyka”16.11.2019 - 08:54
69Nr 581 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Wycena nieruchomości”16.11.2019 - 15:21
69Nr 117/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Technicznych 17.11.2019 - 18:47
69Nr 147/2019 z dnia 17 października 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 65/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich17.11.2019 - 13:57
68Nr 108/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych17.11.2019 - 23:10
68Nr 114/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych 17.11.2019 - 03:02
68Nr 187/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny nauki biologiczne16.11.2019 - 20:30
67Nr 584 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Ubezpieczenia społeczne” 17.11.2019 - 11:22
67Nr 583 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Zarządzania zasobami ludzkimi”17.11.2019 - 02:34
67Nr 120/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji16.11.2019 - 11:17
67Nr 139/2019 z dnia 15 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń i przygotowania nowego Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.11.2019 - 12:38
66Nr 92/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt16.11.2019 - 11:17
65Nr 565 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku matematyka dla poziomu studiów pierwszego stopnia – licencjackich o profilu ogólnoakademickim17.11.2019 - 02:09
65Nr 99/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Humanistycznego16.11.2019 - 11:17
65Nr 95/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii17.11.2019 - 20:33
65Nr 96/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa16.11.2019 - 15:50
65Nr 113/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych16.11.2019 - 11:17
64Nr 83/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu17.11.2019 - 21:47
64Nr 85/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauki o Żywności17.11.2019 - 21:14
64Nr 104/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Lekarskiego 17.11.2019 - 05:54
64Nr 122/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Sztuki17.11.2019 - 03:38
64Nr 83/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie ustalenia listy programów badawczych uwzględnianych w postępowaniu konkursowym do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2019/2020 16.11.2019 - 10:32
63Nr 90/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Filii w Ełku17.11.2019 - 17:51
63Nr 111/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu16.11.2019 - 20:27
62Nr 78/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Lekarskiego17.11.2019 - 09:34
62Nr 100/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Humanistycznego 16.11.2019 - 11:17
62Nr 106/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Matematyki i Informatyki16.11.2019 - 19:49
62Nr 92/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia wzorów umów na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego oraz pokrycie kosztów z tym związanych17.11.2019 - 10:41
61Nr 60/2019 z dnia 12 września 2019 roku w sprawie zmiany decyzji nr 12/2019 z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Projektu pn. „Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla zdrowia społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju...16.11.2019 - 14:59

Łącznie 23496320 odwiedzin dla wszystkich podstron.