Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
290Nr 49/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie wskazania osób zarządzających środkami wydzielonymi z subwencji w ramach podziału pierwotnego 27.03.2020 - 18:24
290Nr 563 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku historia dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim28.03.2020 - 13:58
290Nr 162/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny27.03.2020 - 04:20
290Nr 176/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny27.03.2020 - 01:40
288Nr 537 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Zarządzanie i marketing w oświacie”28.03.2020 - 11:55
288Nr 86/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 201928.03.2020 - 15:14
288Nr 180/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny27.03.2020 - 01:52
287Nr 518 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie statusu profesora honorowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr. hab. Stanisławowi KONDRACKIEMU28.03.2020 - 11:56
287Nr 521 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 8 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji Statutowej na 28.03.2020 - 11:56
287Nr 549 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2019 rok28.03.2020 - 11:54
287Nr 522 z dnia 20 września 2019 roku wprowadzająca procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora28.03.2020 - 16:54
287Nr 64/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2019 z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji28.03.2020 - 15:16
287Nr 68/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2019/2020 w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 28.03.2020 - 15:15
286Nr 169/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. stypendium rektora dla studentów w roku akademickim 2019/202027.03.2020 - 12:01
285Nr 562 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia polska dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim28.03.2020 - 18:47
285Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Fizyki i Biofizyki28.03.2020 - 18:49
284Nr 52/2019 z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 1...28.03.2020 - 15:16
283Nr 560 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim28.03.2020 - 18:04
283Nr 111/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie podziału pierwotnego subwencji na rok 2020 28.03.2020 - 15:13
282Nr 545 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż pomieszczeń gospodarczych zlokalizowanych na działkach gruntu nr 295/28 i 284/15, obręb 8 Leginy gm. Reszel...28.03.2020 - 11:55
282Nr 542 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Administracja”28.03.2020 - 11:55
282Nr 57/2019 z dnia 12 września 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr 41/2019 z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru i limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz liczby miejsc przyznanych...28.03.2020 - 15:28
282Nr 590 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja obiektów Ośrodka Jeździeckiego przy ulicy Słonecznej 51A na potrzeby Wydziału Bioinżynierii Zwierząt”28.03.2020 - 12:37
281Nr 150/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny nauki o polityce i administracji 27.03.2020 - 15:13
280Nr 618 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 494 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 28.03.2020 - 11:50
279Nr 20/2019 z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 79/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Społecznych28.03.2020 - 10:44
279Nr 497 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Data science w praktyce”28.03.2020 - 11:58
279Nr 596 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 29 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie składu Komisji Dyscyplin28.03.2020 - 11:52
278Nr 508 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych – uwarunkowania i organizacja agrobiznesu” 28.03.2020 - 14:47
278Nr 540 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Doradztwo zawodowe i personalne” 28.03.2020 - 13:47

Łącznie 24958721 odwiedzin dla wszystkich podstron.