Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2209Nr 553 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokali mieszkalnych w budynku dwurodzinnym wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w gruncie położonym w miejscowości Leginy 64, Gmina Reszel29.03.2020 - 01:02
1097Nr 1 z dnia 28 stycznia 2000 w sprawie uchwalenia Regulaminu Senatu29.03.2020 - 01:02
2631Nr 745 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zatrudnienia na stanowisku wykładowcy w Studium Języków Obcych na czas nieokreślony mgr Beaty HEPFNER-FRYGIER29.03.2020 - 01:02
2208Nr 552 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie nadania sali wykładowej Wydziału Nauk Medycznych imienia profesora Wojciecha Rowińskiego29.03.2020 - 01:02
1644Decyzja Nr 27/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie wysokości kosztów doświadczeń prowadzonych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyni29.03.2020 - 01:02
81467 Biuro ds.Współpracy Międzynarodowej 29.03.2020 - 01:02
1846UCHWAŁA Nr 885 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Danuty ZIELIŃSKIEJ na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 29.03.2020 - 01:02
3240Nr 551 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 958 z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie29.03.2020 - 01:02
1997Nr 59/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich29.03.2020 - 01:02
453Nr 199/2019 z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie przyznania jednorazowego zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego pracownikom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazującym aktywność naukową w aplikowaniu i realizacji projektów badawczych29.03.2020 - 01:03
2891Nr 278 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej29.03.2020 - 01:03
1635Nr 13/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji do spraw Reorganizacji Wydziałów: Nauk Technicznych oraz Geodezji i Gospodarki Przestrzennej29.03.2020 - 01:03
330Nr 575 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 463 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię29.03.2020 - 01:03
2404Nr 550 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie/likwidację środków trwałych 29.03.2020 - 01:03
3753Decyzja Nr 43/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2011/201229.03.2020 - 01:03
2345Nr 549 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zakupu przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie wyposażenia Kliniki Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie29.03.2020 - 01:03
2530Nr 94/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Instrukcji w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania w projektach w ramach Programu Ramowego Horyzont 202029.03.2020 - 01:03
2886Nr 169 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy okolicznościowej upamiętniającej Profesora Hjalmara Ugglę29.03.2020 - 01:03
2523Nr 548 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie kredytu długoterminowego29.03.2020 - 01:03
859Nr 275 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2017 rok29.03.2020 - 01:03
1410Nr 38 /2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie29.03.2020 - 01:03
2057Nr 547 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2013 rok29.03.2020 - 01:03
137Nr 33/2020 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32/2020 z dnia 11 marca 2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-229.03.2020 - 01:03
2343Nr 3/2015 z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie procedur oceny jakości programów kształcenia i programów studiów oraz zasad weryfikacji efektów kształcenia29.03.2020 - 01:03
2092Nr 546 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2014 rok29.03.2020 - 01:03
2104Nr 52/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie zmiany Decyzja Nr 30/2016 z dnia 1 września 2016 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza29.03.2020 - 01:03
2189Nr 545 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2014 rok (bez Wydziału Nauk Medycznych)29.03.2020 - 01:03
2581Nr 117 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr29.03.2020 - 01:03
2028Nr 544 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na 2014 rok29.03.2020 - 01:03
3198Nr 543 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie funduszu motywacyjnego nauczycieli akademickich 29.03.2020 - 01:04

Łącznie 24967227 odwiedzin dla wszystkich podstron.