Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
6412Nr 11/2013 z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie powołania Komitetu Doradczego Izby Tradycji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.01.2020 - 19:58
6413Sprawozdanie finansowe za rok 200727.01.2020 - 19:10
6427Nr 753 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim27.01.2020 - 19:31
6431Zarządzenia Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 27.01.2020 - 15:06
6459Nr 76 Senatu z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy...27.01.2020 - 20:33
6500Centrum Badań Europy Wschodniej27.01.2020 - 09:33
6544Kompetencje prodziekanów27.01.2020 - 05:41
6556Nr 12/2011 z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy z osobami niebędącymi pracownikami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie a realizującymi zadania na 26.01.2020 - 13:06
6568 Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie26.01.2020 - 01:14
6584Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich27.01.2020 - 16:02
6587Władze Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa27.01.2020 - 14:20
6608Zasady i tryb przyjmowania na studia27.01.2020 - 14:06
6611Studia na odległość26.01.2020 - 03:13
6623Schemat organizacyjny27.01.2020 - 06:56
6636ZARZADZENIE NR 82/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia „Polityki zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie” 27.01.2020 - 20:38
6702Stan magazynu27.01.2020 - 09:17
6769Rejestry - Wydawnictwo Uniwersytetu27.01.2020 - 20:33
6802Nr 75/2015 z dnia 28 września 2015 roku w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2014 roku26.01.2020 - 14:15
6833Wniosek o patronat Rektora27.01.2020 - 19:49
6859Rejestry - Wydział Humanistyczny27.01.2020 - 12:24
6861Rejestry - Wydział Biologii 25.01.2020 - 17:24
6870Nr 51 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie27.01.2020 - 14:05
6877Regulamin Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.01.2020 - 17:44
6910Nr 79/2012 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.01.2020 - 11:47
6937Nr 20/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie27.01.2020 - 10:34
6946Władze Wydziału Teologii27.01.2020 - 16:48
6973Rejestry - Dział Ekonomiczny27.01.2020 - 00:46
7005Rejestry- Archiwum i Muzeum UWM27.01.2020 - 20:01
7025Dyrektor Gabinetu Rektora 26.01.2020 - 13:46
7036Nr 102 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany w Regulaminie Studiów UWM w Olsztynie27.01.2020 - 09:23

Łącznie 24246439 odwiedzin dla wszystkich podstron.