Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
32265Regulamin świadczeń dla studentów29.03.2020 - 00:52
3155Nr 91/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję29.03.2020 - 00:52
1536Nr 682 z dnia 6 marca 2015 roku zmieniająca Uchwałę Nr 46 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2012-201629.03.2020 - 00:52
617UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI KONSERWATORA W PŁYWALNI UNIWERSYTECKIEJ 29.03.2020 - 00:52
1617Nr 681 w Olsztynie z dni 6 marca 2015 roku w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego29.03.2020 - 00:52
3219Nr 550 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na lata 2010-2020”29.03.2020 - 00:52
1612Nr 680 z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie osobowej29.03.2020 - 00:52
1802Nr 28/2013 z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2013/201429.03.2020 - 00:52
1450Nr 679 z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie osobowej29.03.2020 - 00:52
2650Zestawienie gruntów w użytkowaniu wieczystym w roku akademickim 2010/201129.03.2020 - 00:52
1211Nr 119 z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie przyznania tytułu profesora honorowego prof.dr. Stefanowi Medwadowskiemu29.03.2020 - 00:52
3742Majątek trwały uczelni 2005/200629.03.2020 - 00:52
1282Nr 127/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wzoru druku „Protokół egzaminu komisyjnego” stosowanego w dokumentacji przebiegu studiów doktoranckich29.03.2020 - 00:52
24233Ewidencja Realizatorów BIP UWM29.03.2020 - 00:52
2727Nr 678 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2015 roku29.03.2020 - 00:52
1842Nr 677 z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającą Uchwałę Nr 496 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji w przemyśle spożywczym, pedagogika specjalna..29.03.2020 - 00:52
1544Rada Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie29.03.2020 - 00:52
1631Nr 676 z dnia 6 marca 2015 roku zmieniająca Uchwałę Nr 230 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku: inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej29.03.2020 - 00:52
1779Nr 675 z dnia 6 marca 2015 roku zmieniająca Uchwałę Nr 189 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia...29.03.2020 - 00:52
2911Nr 254 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Stefanowi Jurdze29.03.2020 - 00:52
1817Nr 674 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 188 z dnia 26 marca 2013 zmieniającą Uchwałę Nr 906 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie utworzenia kierunków studiów oraz określenia efektów kształcenia 29.03.2020 - 00:52
2603UCHWAŁA Nr 841 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie likwidacji XII Liceum Ogólnokształcącego Akademickiego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie29.03.2020 - 00:52
6179Nr 673 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w UWM29.03.2020 - 00:52
2430Nr 739 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Bogumiła RYCHCIKA29.03.2020 - 00:52
2666Nr 672 z dnia 6 marca 2015 roku zmieniająca Uchwałę Nr 916 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie29.03.2020 - 00:52
3263Nr 201 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Manitobie, Kanada29.03.2020 - 00:53
391Nr 555 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pielęgniarstwo dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu praktycznym29.03.2020 - 00:53
2202Nr 670 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu i profilu kształcenia29.03.2020 - 00:53
57908mapa serwisu29.03.2020 - 00:53
11208Kompetencje Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką29.03.2020 - 00:53

Łącznie 24966949 odwiedzin dla wszystkich podstron.