Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
6017Zarządzenie Nr 42 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: studenckich praktyk zawodowych i pedagogicznych. 27.01.2020 - 12:26
6051Nr 61/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego26.01.2020 - 21:54
6063Internetowa Rejestracja Kandydatów na 2008/200927.01.2020 - 16:30
6076D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2012/2013 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych23.01.2020 - 17:39
6079Zespół Administratorów Obiektów27.01.2020 - 11:09
6103Zarządzenie Nr 33 Rektora z dnia 4 lipca 2001 roku w sprawie: określenia norm przydziału środ­ków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników i studentów Uniwersytetu.27.01.2020 - 18:23
6135Władze Wydziału Nauk Ekonomicznych26.01.2020 - 21:14
6141Regulamin pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.01.2020 - 15:30
6141Władze Wydziału Matematyki i Informatyki27.01.2020 - 10:46
6160Regulamin Rady Archiwalnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 27.01.2020 - 05:09
6178Władze Wydziału Nauk Technicznych26.01.2020 - 07:59
6185Regulamin organizacyjny Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.01.2020 - 20:03
6186Godziny rektorskie27.01.2020 - 12:11
6196Nr 92/2016 z dnia 21 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia KSIĘGI MARKI Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie27.01.2020 - 11:43
6200Zarządzenie NR 18 z dnia 4 września 2006 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym w wynagrodzeniu zasadniczym przysługującym ze stosunku pracy.27.01.2020 - 09:17
6203Nr 773 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków zasad przydziału i realizacji godzin dydaktycznych w danym roku akad. 27.01.2020 - 03:47
6216Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Matematyki i Informatyki27.01.2020 - 15:47
6222Władze Wydziału Nauk Społecznych27.01.2020 - 16:48
6227Rejestry - Zespół ds. Zamówień Publicznych27.01.2020 - 00:16
6244Nr 197 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.01.2020 - 17:44
6274Zarządzenie Nr 45/2008 Rektora z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia procedury zgłaszania wypadków przy pracy27.01.2020 - 16:01
6299Rejestry - Biuro Nauki i Współpracy z Gospodarką27.01.2020 - 20:20
6302Nr 786 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów studiów i programów kształcenia studiów wyższych, planów i programów studiów doktoranckich, planów...27.01.2020 - 17:16
6306Nr 94/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.01.2020 - 17:26
6347Regulamin organizacyjny katedry25.01.2020 - 23:44
6355REKRUTACJA 26.01.2020 - 21:45
6369Sekretariat Kanclerza27.01.2020 - 19:57
6377Opłaty za usługi edukacyjne27.01.2020 - 18:42
6387Termin rozpoczęcia IRK 2009/201027.01.2020 - 18:20
6401Rejestry - Wydział Bioinżynierii Zwierząt27.01.2020 - 19:49

Łącznie 24246312 odwiedzin dla wszystkich podstron.