Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
325Nr 575 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 463 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię28.03.2020 - 16:36
324Nr 197/2019 z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 77/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie27.03.2020 - 23:12
322Nr 541 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Prawo zamówień publicznych”28.03.2020 - 11:55
322Nr 138/2019 z dnia 15 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka na okres do 31 grudnia 2021 r.28.03.2020 - 10:01
321Nr 474 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu ogólnoakademickim28.03.2020 - 11:59
321DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Patofizjologii28.03.2020 - 16:46
321Nr 556 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pielęgniarstwo dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym28.03.2020 - 11:54
321Nr 165/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny28.03.2020 - 18:09
318Nr 503 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Coaching menedżerski”28.03.2020 - 11:57
318Nr 72/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Kanclerza 27.03.2020 - 11:05
318UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI SPECJALISTĘ W GRUPIE PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH 28.03.2020 - 12:48
317Nr 42/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Pedagog specjalny w edukacji integracyjnej” 28.03.2020 - 15:17
317Nr 44/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 7 Programy stażowe dla studentów WKŚiR...28.03.2020 - 15:17
316Nr 505 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Gospodarowanie odpadami” 28.03.2020 - 11:57
316Nr 522 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bartągu, gm. Stawiguda28.03.2020 - 16:42
316Nr 134/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny technologia żywności i żywienia na okres do 31 grudnia 2021 r. 24.03.2020 - 23:19
316Nr 12/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 70/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie podziału kompetencji28.03.2020 - 16:10
315Nr 496 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb” 28.03.2020 - 11:58
315Nr 559 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim28.03.2020 - 11:54
314Nr 550 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu obrotowego przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie oraz jego poręczenie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie28.03.2020 - 11:54
313Nr 519 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 3 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spra28.03.2020 - 11:56
313Nr 92/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia wzorów umów na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego oraz pokrycie kosztów z tym związanych28.03.2020 - 15:14
312Nr 46/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planów rzeczowo-finansowych na 2019 rok 28.03.2020 - 15:17
311Nr 546 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 294 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta Nr 1..."28.03.2020 - 11:55
310Nr 145/2019 z dnia 17 października 2019 roku w sprawie wyznaczenie Pierwszego Zastępcy Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.03.2020 - 02:46
310KONKURS na stanowisko kierownika KLINIKI PEDIATRII, GASTROENTEROLOGII I ŻYWIENIA WYDZIAŁU LEKARSKIEGO28.03.2020 - 16:41
308Nr 499 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Zaawansowane metody analizy danych i Data Mining w biznesie” 28.03.2020 - 11:57
308Nr 520 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 6 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016-202028.03.2020 - 11:56
308Konkurs na stanowisko stypendysty w Katedrze Neurochirurgii, Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie28.03.2020 - 16:46
306Nr 538 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Zarządzanie logistyką”28.03.2020 - 11:55

Łącznie 24958481 odwiedzin dla wszystkich podstron.