Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
141UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI TECHNOLOGA W KATEDRZE MIKROBIOLOGII I MYKOLOGII15.11.2019 - 15:18
141Nr 157/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny15.11.2019 - 22:06
140Nr 46/2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego projektem pn. Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife” 15.11.2019 - 12:52
138Nr 534 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska”15.11.2019 - 09:18
138Nr 160/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw analizy wniosków dotyczących struktury organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie15.11.2019 - 23:30
137Nr 540 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Doradztwo zawodowe i personalne” 13.11.2019 - 09:16
137Nr 575 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 463 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię15.11.2019 - 00:39
137Nr 195/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Edukacyjnej i jej przewodniczącego 15.11.2019 - 09:40
136Nr 595 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie 14.11.2019 - 00:52
134Nr 545 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż pomieszczeń gospodarczych zlokalizowanych na działkach gruntu nr 295/28 i 284/15, obręb 8 Leginy gm. Reszel...13.11.2019 - 09:16
134Nr 57/2019 z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2018-202114.11.2019 - 10:31
133Nr 156/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny15.11.2019 - 13:29
131Nr 59/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 6/2014 z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego operaty rybackie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (ze zm.)15.11.2019 - 08:53
130Nr 176/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny15.11.2019 - 13:24
129DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Patofizjologii15.11.2019 - 22:52
127Nr 51/2019 z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Renowacje i modernizacje obiektów budowlanych”16.11.2019 - 00:26
126Nr 163/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny15.11.2019 - 13:28
125 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie ogłasza konkursy na stanowiska pielęgniarek oddziałowych15.11.2019 - 14:23
125Nr 180/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny15.11.2019 - 13:23
124Nr 544 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Olsztynie13.11.2019 - 09:34
124Nr 190/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zespołu ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna15.11.2019 - 13:20
123Nr 162/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny15.11.2019 - 13:28
121Nr 535 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego”14.11.2019 - 13:43
121Nr 175/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny15.11.2019 - 13:24
120Nr 603 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie terminów posiedzeń zwyczajnych Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2019/202016.11.2019 - 02:16
119Nr 591 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 179 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu...15.11.2019 - 03:26
119Nr 169/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. stypendium rektora dla studentów w roku akademickim 2019/202016.11.2019 - 02:18
118Nr 576 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie określenia zasad potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie13.11.2019 - 09:13
118Nr 589 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 514 z dnia 24 maja 2019 w sprawie podziału pierwotnego subwencji na rok 201914.11.2019 - 07:54
117Nr 125/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej15.11.2019 - 07:53

Łącznie 23457148 odwiedzin dla wszystkich podstron.