Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
5233Akademickie Centrum Szkolenia Sportowego30.09.2020 - 08:27
1220Nr 106/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia wniosku o nadanie kodu finansowego projektu w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie30.09.2020 - 08:27
1920Decyzja Nr 53/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 października 2012 roku w sprawie ustalenia stanowisk, których zajmowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie30.09.2020 - 08:27
3367Kryteria kwalifikacji na I rok studiów niestacjonarnych30.09.2020 - 08:27
1289Struktura Szkoły Zdrowia Publicznego30.09.2020 - 08:27
8303CZŁONKOWIE SENATU - Kadencja 2005-200830.09.2020 - 08:27
2655Nr 427 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie zaopiniowania kandydatury do uhonorowania Warmińsko-Mazurską Nagrodą Humanistyczną im. Wojciecha Kętrzyńskiego30.09.2020 - 08:28
47Konkurs w na stanowisko PROFESORA UCZELNI w Instytucie Filozofii w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie filozofia 30.09.2020 - 08:28
2083UCHWAŁA Nr 105 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku 30.09.2020 - 08:29
110Nr 716 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. n. med. Maciejowi ZABLOWI30.09.2020 - 08:29
1226Nr 238 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 809 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2015-201930.09.2020 - 08:29
1255Nr 8/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich 30.09.2020 - 08:29
567Nr 14/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr 107/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany oferty kształcenia od roku akademickiego 2019/202030.09.2020 - 08:30
3606Oświadczenia do ewaluacji30.09.2020 - 08:30
10767Władze Wydziału Humanistycznego30.09.2020 - 08:30
111Nr 705 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Zaawansowane metody analizy i eksploracji danych”30.09.2020 - 08:30
2523Nr 293 z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej30.09.2020 - 08:30
1782Nr 72/2018 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmian w Polityce Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.09.2020 - 08:30
655Nr 483 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku mechanika i budowa maszyn dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu praktycznym30.09.2020 - 08:30
536Nr 541 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Prawo zamówień publicznych”30.09.2020 - 08:30
121Nr 57/2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.09.2020 - 08:31
743Nr 7 z dnia 24 września 1999 roku w sprawie utworzenia "Fundacji Samorządu Studentów" Uniwersytetu Warrmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 30.09.2020 - 08:31
2414Nr 5/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie30.09.2020 - 08:31
8586Władze Wydziału Biologii i Biotechnologii30.09.2020 - 08:32
13128Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego30.09.2020 - 08:32
898Nr 86/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/201930.09.2020 - 08:32
2901Nr 21/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu profesora30.09.2020 - 08:33
3716Zarządzenie Nr 55/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych 30.09.2020 - 08:33
2568Nr 664 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Olsztynie 30.09.2020 - 08:33
989Nr 48/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie określenia liczebności grupy studenckiej dla form i rodzajów prowadzonych zajęć dydaktycznych na studiach wyższych, w szkole doktorskiej oraz na studiach doktoranckich30.09.2020 - 08:33

Łącznie 27057440 odwiedzin dla wszystkich podstron.