Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2639Nr 110/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie28.02.2020 - 19:24
3039Nr 93 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Pieniężnego 628.02.2020 - 19:25
3240Terminy posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji 2016/201728.02.2020 - 19:25
1171Nr 124/2013 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Wydziału Nauk Medycznych na 2013 rok28.02.2020 - 19:25
9319Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy, które nie stanowią podstawy do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu28.02.2020 - 19:25
13596Skład osobowy Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa28.02.2020 - 19:25
2140Nr 100 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum naukowego w celu wspólnej realizacji projektu pt: „Badania nad innowacyjnym lekiem..."28.02.2020 - 19:26
1910Nr 368 z dnia 20 grudnia 2013 roku uchylająca Uchwałę Nr 29 z dnia 21 września 2012 roku 28.02.2020 - 19:26
2159Nr 539 z dnia 26 listopada 2010 roku zmieniająca Uchwałę Nr 150 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania nowych kierunków i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie28.02.2020 - 19:26
1859UCHWAŁA Nr 5 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2012 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2012-2016 28.02.2020 - 19:26
1147Nr 225 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zaopiniowania przekształceń na Wydziałach: Nauk Ekonomicznych i Nauki o Żywności28.02.2020 - 19:26
2471Nr 235 z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja obiektów powojskowych przy ul. Warszawskiej w Olsztynie na Kliniczny Szpital Szpital Uniwersytecki” 28.02.2020 - 19:27
2385Nr 400 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Urzędem Miasta Olsztyn28.02.2020 - 19:27
1435Nr 64 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2016-202028.02.2020 - 19:27
819Nr 337 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 108 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię (ze zm.)28.02.2020 - 19:27
70336Biuro Rektora28.02.2020 - 19:27
42093Skład osobowy Rady Wydziału Nauki o Żywności28.02.2020 - 19:27
893Nr 38/2016 z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Energetyka i odnawialne źródła energii”28.02.2020 - 19:27
59496Regionalne Centrum Informatyczne28.02.2020 - 19:28
3927Zestawienie gruntów stanowiących własność 2010/201128.02.2020 - 19:28
4226Nr 67/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zasad zawierania, obiegu, kontroli i dokumentacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie28.02.2020 - 19:28
426Nr 97/2018 z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej (ze zmianami)28.02.2020 - 19:28
20Nr 654 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Planu finansowego, w tym Planu zadań inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 202028.02.2020 - 19:28
18124Struktura Wydziału Bioinżynierii Zwierząt28.02.2020 - 19:29
2218Nr 715 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie opinii o przyznaniu statusu profesora honorowego prof. dr. hab. Bohdanowi DRAGANIKOWI28.02.2020 - 19:29
2028Nr 277 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. n. med. Joanny WOJTKIEWICZ na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego28.02.2020 - 19:29
1862Nr 18/2013 z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 83/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Rady Regionalnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-201628.02.2020 - 19:29
1636Decyzja Nr 54/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 października 2012 roku w sprawie zmian w składzie Rady Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 28.02.2020 - 19:29
18514Skład osobowy Rady Wydziału Matematyki i Informatyki28.02.2020 - 19:30
4129Nr 174 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr 74 Senatu UWM w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2007 r.28.02.2020 - 19:30

Łącznie 24633013 odwiedzin dla wszystkich podstron.