Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1829Nr 780 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmiany w uchwale Nr 642 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 201529.03.2020 - 00:43
2293Decyzja Nr 34/2008 Rektora z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2008/2009 zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich zatrudnionych w UWM w Olsztynie i realizujących obowiązki naukow-dydaktyczne29.03.2020 - 00:43
1465Nr 779 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zgłoszenia kandydatów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej29.03.2020 - 00:43
1376Nr 778 w sprawie osobowej29.03.2020 - 00:43
1476Nr 777 w sprawie osobowej29.03.2020 - 00:43
1252Nr 776 w sprawie osobowej29.03.2020 - 00:43
5812Rejestry - Wydział Medycyny Weterynaryjnej29.03.2020 - 00:43
1414Nr 775 w sprawie osobowej29.03.2020 - 00:43
1163Nr 158 z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów zlokalizowanych w obrębach ewidencyjnych: Tomaszkowo, Dorotowo29.03.2020 - 00:43
1544Nr 774 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 466 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie29.03.2020 - 00:43
757Nr 7/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zarządu Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 7 września 2017 roku do 6 września 2020 roku29.03.2020 - 00:43
2783Nr 42 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2012-201629.03.2020 - 00:43
2401Nr 251 z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji29.03.2020 - 00:43
841Nr 34/2018 z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego Projektem pn. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” umowa o dofinansowanie nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-00 29.03.2020 - 00:43
6329Nr 773 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków zasad przydziału i realizacji godzin dydaktycznych w danym roku akad. 29.03.2020 - 00:43
2478Nr 68/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych „Nowoczesne metody zarządzania” na „Zarządzanie i praca kierownicza”29.03.2020 - 00:43
1396Nr 772 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Universitat Politecnica de Catalunya, Hiszpania29.03.2020 - 00:43
66Nr 645 z dnia 31 stycznia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 562 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia polska dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 29.03.2020 - 00:43
1414Nr 771 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z IASCJ- Universidade do Sagrado Coração, Brazylia 29.03.2020 - 00:43
583Nr 402 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu "Zwalczanie wybranych kategorii przestępstw w Polsce"29.03.2020 - 00:43
1808Nr 770 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Państwowym Uniwersytetem Połockim, Białoruś29.03.2020 - 00:43
2047Protokół nr 11 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 września 2009 r.29.03.2020 - 00:43
1441Nr 769 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Qadri International, Zjednoczone Emiraty Arabskie29.03.2020 - 00:43
2946Nr 139 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie za odszkodowaniem prawa własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn29.03.2020 - 00:43
1409Nr 768 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z St. John University School of Law, USA29.03.2020 - 00:43
1391Nr 767 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Państwowym Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie, Ukraina29.03.2020 - 00:44
5580Nr 27/2019 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie29.03.2020 - 00:44
2380Nr 507 z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna w Olsztynie”29.03.2020 - 00:44
1459Nr 766 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Iwano - Frankowskim Narodowym Uniwersytetem Medycznym, Ukraina29.03.2020 - 00:44
1441Nr 765 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Stowarzyszeniem Francja29.03.2020 - 00:44

Łącznie 24966718 odwiedzin dla wszystkich podstron.