Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
4626Nr 56 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2005 rok24.11.2020 - 00:22
2826UCHWAŁA Nr 996 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i zabezpieczenie linii światłowodowych będących w kolizji z nowo projektowanym 24.11.2020 - 00:23
167Nr 3 z dnia 22 września 2020 roku w sprawie rekomendacji podjęcia realizacji przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Student24.11.2020 - 00:24
7554Stan magazynu24.11.2020 - 00:24
1324UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI DWÓCH PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH w Dziale Zamówień Publicznych24.11.2020 - 00:25
3481Nr 194 z dnia 29.06 .2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obr. ew. 11824.11.2020 - 00:26
573Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej24.11.2020 - 00:26
22918Nr 51/2015 z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2015/201624.11.2020 - 00:26
9763Nr 87/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2018/201924.11.2020 - 00:26
1335Nr 103 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie statusu profesora honorowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Profesorowi Isao MORITA24.11.2020 - 00:27
52661PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA I STUDENTÓW dr hab. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWM24.11.2020 - 00:27
242Nr 43/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 63/2016 z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 24.11.2020 - 00:27
14745Biuro ds. Projektów Europejskich24.11.2020 - 00:28
11566Nr 99 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.11.2020 - 00:28
2645Nr 740 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. n. med. Jarosława ĆWIKŁY24.11.2020 - 00:28
620Nr 77/2018 z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 30/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 września 2016 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza (ze zmianami)24.11.2020 - 00:28
2427Nr 535 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Władysława KORDANA24.11.2020 - 00:29
3171Nr 94 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Ośrodka Kultury Studenckiej24.11.2020 - 00:29
1739Nr 581 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie poręczenia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie kredytu zaciąganego przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie24.11.2020 - 00:29
1346Nr 191 z dnia 23 września 2004 r. w sprawie przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.11.2020 - 00:29
1573Nr 54/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2015/201624.11.2020 - 00:30
1470Nr 4 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2016-202024.11.2020 - 00:30
4598Zasady i tryb przyjmowania24.11.2020 - 00:30
2833Nr 694 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2014 rok 24.11.2020 - 00:30
2747Nr 314 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy okolicznościowej upamiętniającej Profesora Tadeusza OBRUSIEWICZA24.11.2020 - 00:30
556Nr 208/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie przekazania uprawnień Komisji Stypendialnej dla Doktorantów i Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów na rok akademicki 2019/202024.11.2020 - 00:30
1318Nr 53/2013 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Biologii i Biotechnologii24.11.2020 - 00:30
217Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli24.11.2020 - 00:30
1314Nr 166 z dnia 21 maja 2004 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim24.11.2020 - 00:31
2591Nr 260 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. inż. Józefa PELCA24.11.2020 - 00:31

Łącznie 27636368 odwiedzin dla wszystkich podstron.