Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1563Nr 32 z dnia 22 września 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w obrębie ewidencyjnym Nr 160 m. Olsztyna pod budowę trafostacji osiedlowej04.08.2020 - 13:29
2967Nr 117 z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych, zabudowanych położonych w Ełku przy ul. Kościuszki04.08.2020 - 13:29
2379Nr 622 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony04.08.2020 - 13:29
29992Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.08.2020 - 13:29
1061Nr 93/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do spraw Doktorantów na kadencję 2016-202004.08.2020 - 13:30
6326Regulamin Uczelnianej Sieci Komputerowej04.08.2020 - 13:30
1052KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA NAUKOWO-TECHNICZNEGO W RAMACH PROGRAMU „REGIONALNA INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI” 2019-202204.08.2020 - 13:30
1728otwarty konkurs na stanowisko administracyjne04.08.2020 - 13:30
2572Zarządzenie Nr 18 z dnia 8 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.04.08.2020 - 13:31
2880Regulamin BIP UWM04.08.2020 - 13:31
24765Rozdzielnia Korespondencji04.08.2020 - 13:31
57306PROREKTOR DS. COLLEGIUM MEDICUM prof. dr hab. n. med. Sergiusz NAWROCKI04.08.2020 - 13:31
2965Nr 95 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednostki ogólnouczelnianej - Akademickie Centrum Kultury04.08.2020 - 13:31
1111Konkurs na stanowisko stypendysty (doktoranta) w katedrze Neurochirurgii, Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie04.08.2020 - 13:31
13779Wydawnictwo Uniwersytetu04.08.2020 - 13:31
3899Nr 28/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie wysokości opłat za komercyjne udostępnienie sal, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie04.08.2020 - 13:32
9435ZARZĄDZENIE Nr 31 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie procedur kontroli finansowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie04.08.2020 - 13:32
227Nr 645 z dnia 31 stycznia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 562 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia polska dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 04.08.2020 - 13:32
278UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI ELEKTRYKA04.08.2020 - 13:32
3444Nr 194 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie Regulaminu nadania odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”04.08.2020 - 13:32
20Nr 55/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie określenia protokołu egzaminu dyplomowego04.08.2020 - 13:32
715Nr 404 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu "Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w jednostkach sektora publicznego"04.08.2020 - 13:33
2069UCHWAŁA Nr 851 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych04.08.2020 - 13:33
2057asystent administracyjny Kierownika Katedry 04.08.2020 - 13:33
837Konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Filologii Germańskiej04.08.2020 - 13:33
2606Protokół nr 18 nadzwyczajnego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 12 kwietnia 2010 roku04.08.2020 - 13:33
3147Zarządzenie Nr 2 z dnia 10 stycznia 2007 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.04.08.2020 - 13:33
246Konkurs na dwa stanowiska asystenta w Katedrze Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych04.08.2020 - 13:34
1435Nr 4/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Olsztynie na kadencję 2017-202104.08.2020 - 13:34
2209Nr 39/2011 z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu działalności Akademickiego Centrum Kultury stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2009 04.08.2020 - 13:34

Łącznie 26448624 odwiedzin dla wszystkich podstron.