Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3710Finansowanie badań02.08.2020 - 13:27
3710konkurs na stanowisko Konsultanta ds. Programów Ramowych UE w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej02.08.2020 - 22:57
3710Nr 31/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/202004.08.2020 - 08:43
3712Nr 217 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki03.08.2020 - 20:14
3713Nr 202 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie nadania imienia sali Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa03.08.2020 - 00:18
3713Nr 263 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.08.2020 - 15:10
3725Nr 97/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie02.08.2020 - 00:31
3733Biuro Nauki i Współpracy Regionalnej04.08.2020 - 08:06
3736R E G U L A M I N Centrum Badań Europy Wschodniej04.08.2020 - 09:09
3745Nr 37/2020 z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni w warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-204.08.2020 - 00:52
3748Decyzja Nr 37/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie02.08.2020 - 19:29
3749Nr 104 /2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Instrukcji kancelaryjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 03.08.2020 - 04:32
3753Nr 637 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2012 roku04.08.2020 - 01:33
3753Nr 749 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”02.08.2020 - 01:26
3754Nr 610 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mającej na celu realizację wspólnie określonych działań zawartych w projekcie aplikacyjnym składanym w ramach działania..."02.08.2020 - 17:05
3755VI Olsztyńskie Dni Nauki04.08.2020 - 10:28
3756Nr 111 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie odznaczeń państwowych i resortowych 04.08.2020 - 14:58
3756Nr 164 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.08.2020 - 21:36
3761Nr 213 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Janusza HOCHLEITNERA04.08.2020 - 14:36
3761Ważne informacje03.08.2020 - 00:46
3762D E C Y Z J A Nr 39 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 października 2011 roku w sprawie opłat wnoszonych przez studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, 04.08.2020 - 07:01
3764Studia podyplomowe i doktoranckie 02.08.2020 - 20:45
3768Decyzja Nr 7 z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2007/2008 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.04.08.2020 - 02:55
3768Nr 293 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie przygotowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do pozyskania i wykorzystania środków Unii Europejskiej przewidzianych na lata 2014-202004.08.2020 - 08:07
3769Decyzja Nr 48/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2012/2013 zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych i realizujących obowiązki na01.08.2020 - 09:26
3771Konkurs na kwestora UWM w Olsztynie04.08.2020 - 02:32
3776Protokoły z Rad Wydziału Nauk o Środowisku03.08.2020 - 08:58
3777Nr 135 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 717 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie02.08.2020 - 23:28
3791Zarządzenie Nr 16/2009 Rektora z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2009 z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia Działu Zamówień Publicznych02.08.2020 - 22:15
3791Zarządzenie Nr 74/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie powołania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy 04.08.2020 - 01:50

Łącznie 26448109 odwiedzin dla wszystkich podstron.