Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3714Nr 118 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie polityki kadrowej11.08.2020 - 08:08
3716konkurs na stanowisko Konsultanta ds. Programów Ramowych UE w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej09.08.2020 - 20:13
3717Nr 217 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki11.08.2020 - 07:05
3721Nr 202 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie nadania imienia sali Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa12.08.2020 - 03:09
3721Nr 263 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 22:23
3722Finansowanie badań12.08.2020 - 00:25
3732Nr 97/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie11.08.2020 - 15:45
3736Nr 31/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/202012.08.2020 - 10:56
3739Biuro Nauki i Współpracy Regionalnej11.08.2020 - 22:54
3744R E G U L A M I N Centrum Badań Europy Wschodniej11.08.2020 - 22:06
3753Nr 104 /2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Instrukcji kancelaryjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 11.08.2020 - 10:23
3754Decyzja Nr 37/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.08.2020 - 18:06
3762VI Olsztyńskie Dni Nauki12.08.2020 - 06:21
3763Nr 111 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie odznaczeń państwowych i resortowych 11.08.2020 - 09:02
3763Nr 164 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.08.2020 - 09:37
3763Nr 610 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mającej na celu realizację wspólnie określonych działań zawartych w projekcie aplikacyjnym składanym w ramach działania..."12.08.2020 - 07:42
3763Nr 637 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2012 roku11.08.2020 - 21:11
3763Nr 749 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”12.08.2020 - 06:19
3768Nr 213 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Janusza HOCHLEITNERA11.08.2020 - 20:53
3768D E C Y Z J A Nr 39 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 października 2011 roku w sprawie opłat wnoszonych przez studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, 12.08.2020 - 07:57
3770Studia podyplomowe i doktoranckie 10.08.2020 - 21:54
3770Nr 37/2020 z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni w warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-212.08.2020 - 09:43
3771Ważne informacje12.08.2020 - 02:19
3772Decyzja Nr 7 z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2007/2008 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.11.08.2020 - 21:50
3772Decyzja Nr 48/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2012/2013 zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych i realizujących obowiązki na11.08.2020 - 05:43
3776Konkurs na kwestora UWM w Olsztynie09.08.2020 - 18:58
3779Nr 293 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie przygotowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do pozyskania i wykorzystania środków Unii Europejskiej przewidzianych na lata 2014-202011.08.2020 - 09:46
3783Protokoły z Rad Wydziału Nauk o Środowisku10.08.2020 - 20:15
3786Nr 135 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 717 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.08.2020 - 22:39
3796Zarządzenie Nr 74/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie powołania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy 11.08.2020 - 05:37

Łącznie 26517972 odwiedzin dla wszystkich podstron.