Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
5778Seminarium: Koła naukowe szkołą twórczego działania24.01.2020 - 08:00
5794Finansowanie działalności statutowej24.01.2020 - 01:47
5839Nr 132 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.24.01.2020 - 01:36
5841Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego24.01.2020 - 08:03
5856Nr 200 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.01.2020 - 12:17
5858Zarządzenie Nr 20 z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie procedury przyznawania dodatków specjalnych dla pracowników Uniwersytetu z tytułu warunków wykonywania pracy. 24.01.2020 - 15:01
5863 Aktualizacja oprogramowania do przeglądania Internetu19.01.2020 - 10:47
5864Nr 592 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie opinii o przyznaniu odznaczeń państwowych24.01.2020 - 08:06
5888Wykłady otwarte25.01.2020 - 01:59
5902Nr 177 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.01.2020 - 02:29
5909Rejestry - Dział Gospodarki Nieruchomościami24.01.2020 - 16:09
5913Rejestry - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu25.01.2020 - 00:27
5915Zarządzenie Nr 47/2007 z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18 Rektora UWM z dnia 04 września 2006r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym w wynagrodzeniu zasadniczym 22.01.2020 - 02:39
5916Katedra UNESCO24.01.2020 - 07:08
5932Regulamin Uczelnianej Sieci Komputerowej23.01.2020 - 10:10
5951Oferta kształcenia w roku akademickim 2007/200823.01.2020 - 16:03
5968Decyzja Nr 21/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 września 2010 roku w sprawie zakresów obowiązków i 25.01.2020 - 02:26
5969Decyzja Nr 35/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 września 2012 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza24.01.2020 - 22:19
5974Decyzja Nr 8/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 44/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Uczelnianej 24.01.2020 - 19:02
5983Nr 673 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w UWM24.01.2020 - 14:13
6015Zarządzenie Nr 42 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: studenckich praktyk zawodowych i pedagogicznych. 24.01.2020 - 06:30
6047Nr 61/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego23.01.2020 - 17:16
6059Internetowa Rejestracja Kandydatów na 2008/200922.01.2020 - 14:50
6075Zespół Administratorów Obiektów24.01.2020 - 08:36
6076D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2012/2013 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych23.01.2020 - 17:39
6099Zarządzenie Nr 33 Rektora z dnia 4 lipca 2001 roku w sprawie: określenia norm przydziału środ­ków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników i studentów Uniwersytetu.24.01.2020 - 06:50
6129Władze Wydziału Matematyki i Informatyki24.01.2020 - 15:03
6131Władze Wydziału Nauk Ekonomicznych24.01.2020 - 19:12
6133Regulamin pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.01.2020 - 04:23
6155Regulamin Rady Archiwalnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 25.01.2020 - 02:16

Łącznie 24220587 odwiedzin dla wszystkich podstron.