Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
12198Rejestry - Wydział Nauki o Żywności22.10.2019 - 13:08
12244Fundacja im. M. Oczapowskiego22.10.2019 - 22:50
12282Skład Rady Wydziału Nauk o Środowisku23.10.2019 - 02:52
12386Wydział Biologii i Biotechnologii23.10.2019 - 02:57
12438Zasady udzielania przez Rektora pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 22.10.2019 - 17:51
12458pobierz programy22.10.2019 - 20:51
12462Nr 176 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim22.10.2019 - 16:39
12468D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2009/2010 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych22.10.2019 - 18:49
12505Rada Biblioteczna22.10.2019 - 07:24
12597Nr 35/2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/201522.10.2019 - 23:06
12608Regulamin przyznawania stypendiów ze środków własnych dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2019 - 22:24
12615Pieczątki i pieczęcie23.10.2019 - 03:47
12718Struktura Wydziału Nauk Ekonomicznych23.10.2019 - 00:38
12726Wydawnictwo Uniwersytetu22.10.2019 - 22:08
12738Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców22.10.2019 - 22:05
12833Przystań Kortowska22.10.2019 - 16:33
13025Skład osobowy Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa22.10.2019 - 12:13
13122Biuro ds. Projektów Europejskich22.10.2019 - 20:41
13175Nr 71/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie23.10.2019 - 02:16
13186Struktura Wydziału Matematyki i Informatyki23.10.2019 - 03:00
13224Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Technicznych22.10.2019 - 23:21
13249PEŁNOMOCNICTWA - Procedury kontroli finansowej21.10.2019 - 22:29
13388Zakład Produkcyjno-Doświadczalny „Pozorty” Spółka z o.o.22.10.2019 - 17:21
13484Nr 508 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2019 - 21:25
13741Zakład Produkcyjno-Doświadczalny „Bałcyny” Spółka z o.o.22.10.2019 - 16:09
13795Wydział Nauki o Żywności23.10.2019 - 01:19
13859Nr 49/2013 z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2013/201422.10.2019 - 23:06
13935Nr 25/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów21.10.2019 - 10:31
13977Władze Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa22.10.2019 - 22:52
14013Struktura Wydziału Humanistycznego22.10.2019 - 20:28

Łącznie 23221212 odwiedzin dla wszystkich podstron.