Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
1887UCHWAŁA Nr 931 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie przyłącza gazu ziemnego do budynku Katedry Mechatroniki, Wydziału Nauk Techniczny13.08.2020 - 10:36
1901UCHWAŁA Nr 932 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Dostosowanie instalacji elektrycznych do zasilania serwerowni Wydziału Matematyki i Informa13.08.2020 - 10:38
1902UCHWAŁA Nr 933 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie przygotowania i realizacji przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie projektu dotyczącego rozbudowy i modernizacji infrastruktury d13.08.2020 - 10:38
1908UCHWAŁA Nr 935 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych13.08.2020 - 10:39
2029UCHWAŁA Nr 936 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Teologii13.08.2020 - 10:39
2360UCHWAŁA Nr 937 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na 2012 rok13.08.2020 - 10:49
2020UCHWAŁA Nr 938 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (bez Wydziału Nauk Medycznych) na 2012 rok 13.08.2020 - 10:49
2033UCHWAŁA Nr 939 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2012 rok13.08.2020 - 11:29
2316UCHWAŁA Nr 940 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Zygmuntowi LITWIŃCZUKOWI, dr. h. c.13.08.2020 - 10:49
1868UCHWAŁA Nr 941 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Anny ROBAK na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego13.08.2020 - 10:50
1957UCHWAŁA Nr 942 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. n. med. Andrzeja GRZYBOWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego13.08.2020 - 10:50
1782UCHWAŁA Nr 943 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. Michaiła BORSUKA 13.08.2020 - 10:50
1797UCHWAŁA Nr 944 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego s. dr hab. Jadwigi A. KALINOWSKIEJ13.08.2020 - 10:51
1888UCHWAŁA Nr 945 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. Stanisława KAWULI13.08.2020 - 10:51
1895UCHWAŁA Nr 946 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Zygmunta WIERCIŃSKIEGO13.08.2020 - 10:51
1875UCHWAŁA Nr 947 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zatrudnienia w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu a stanowisku starszego wykładowcy na podstawie umowy o pracę na czas określony mgr Lucyny13.08.2020 - 10:51
1846UCHWAŁA Nr 948 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zatrudnienia w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na stanowisku starszego wykładowcy na podstawie umowy o pracę na czas określony dr. Jerze13.08.2020 - 14:18
1961UCHWAŁA Nr 949 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 13.08.2020 - 10:54
2085UCHWAŁA Nr 950 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 933 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie przygotowania i realizacji przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie proj13.08.2020 - 10:54
1803UCHWAŁA Nr 951 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 778 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa hangaru Przystan13.08.2020 - 10:55
2056UCHWAŁA Nr 952 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych 13.08.2020 - 10:55
2067UCHWAŁA Nr 953 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Środowisku13.08.2020 - 10:55
1877UCHWAŁA Nr 954 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie nadania kortom tenisowym przy ul. Heweliusza imienia FRANCISZKA SROCZYKA 13.08.2020 - 10:56
1821UCHWAŁA Nr 955 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki z siedz13.08.2020 - 10:56
1837UCHWAŁA Nr 956 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 20113.08.2020 - 11:02
1900UCHWAŁA Nr 957 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zaopiniowania planu finansowego Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SPZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2012 rok13.08.2020 - 11:02
2799UCHWAŁA Nr 958 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie13.08.2020 - 11:02
1730UCHWAŁA Nr 959 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 940 z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Zy13.08.2020 - 11:02
1851UCHWAŁA Nr 960 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Ewy KACZMARCZYK13.08.2020 - 11:03
1770UCHWAŁA Nr 961 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Krystyny ŻÓŁTOWSKIEJ13.08.2020 - 11:05

Łącznie 26532529 odwiedzin dla wszystkich podstron.