Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
2346Zarządzenie Nr 97/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont – ZPK14.09.2019 - 22:52
2620Zarządzenie Nr 98/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie opracowania i wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie15.09.2019 - 04:16
2338Zarządzenie Nr 99/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie opracowania instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztyni15.09.2019 - 13:13
4931Zarządzenie Rektora UWM w Olsztynie w sprawie: odpowiedzialności materialnej, zasad prowadzenia ewidencji rzeczowych składników majtku, inwentaryzacji i trybu postępowania w przypadku ich likwidacji oraz działalności Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej 13.09.2019 - 21:57
4207Zasady i tryb przyjmowania13.09.2019 - 16:37
3975Zasady i tryb przyjmowania14.09.2019 - 01:54
6098Zasady i tryb przyjmowania na studia15.09.2019 - 15:08
11280Zasady Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)14.09.2019 - 20:47
8649Zasady naliczania i uruchamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych pracownikom Uniwersytetu nie będącym nauczycielami akademickimi. 15.09.2019 - 07:51
22337Zasady przydzielania miejsc w Domach Studenckich15.09.2019 - 16:46
5698Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego13.09.2019 - 21:48
12065Zasady udzielania przez Rektora pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 14.09.2019 - 21:41
1602Zawiadamienie o wyniku otwartego naboru partnera15.09.2019 - 16:50
608Załącznik nr. 114.09.2019 - 13:11
351Zebranie Uczelnianiego Kolegium Elektorów w celu wyboru nowego Prorektora ds. kadr14.09.2019 - 23:34
622Zebranie Uczelnianiego Kolegium Elektorów w celu wyboru nowego Prorektora ds. kadr14.09.2019 - 23:35
5857Zespół Administratorów Obiektów15.09.2019 - 07:54
11685Zespół Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie15.09.2019 - 14:48
10447Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej15.09.2019 - 10:34
15946Zespół Radców Prawnych15.09.2019 - 17:54
3803Zestawienie gruntów stanowiących własność 2010/201113.09.2019 - 19:56
2507Zestawienie gruntów w użytkowaniu wieczystym w roku akademickim 2010/201113.09.2019 - 21:59
3090Zestawienie inwestycji długoterminowych 2005/200614.09.2019 - 07:13
2720Zestawienie inwestycji długoterminowych 2006/200713.09.2019 - 16:25
2224Zjazd założycielski Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją14.09.2019 - 20:12
3284Źródła finansowania inwestycji 2005/200613.09.2019 - 21:56
2847Źródła finansowania inwestycji 2006/200715.09.2019 - 14:24
2971Źródła finansowania majątku 2005/200613.09.2019 - 16:25
3287Źródła finansowania majątku uczelni 2006/200714.09.2019 - 21:19
24197Związek Nauczycielstwa Polskiego w UWM15.09.2019 - 12:09

Łącznie 22811977 odwiedzin dla wszystkich podstron.