Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
2125Nr 938 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. Oskarowi Gottliebowi Blarrowi20.06.2021 - 20:28
1604Nr 939 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie statusu profesora honorowego prof. dr. hab. Egonowi SPIEGLOWI19.06.2021 - 12:05
1528Nr 94 z dnia 26 września 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do negocjacji w celu nabycia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem po byłym kasynie wojskowym "Casablanka"20.06.2021 - 15:13
86Nr 94 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Ministra Edukacji i Nauki dotyczącego możliwości realizacji przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie kształcenia doskonalącego i kwalifikacyjnego kadry nauczycieli podmiotów20.06.2021 - 13:31
1172Nr 94 z dnia 28 września 2001 r. w sprawie dostosowania funkcjonowania jednostek organizacyjnych Uniwersytetu do organizacji roku akademickiego 2001/200215.06.2021 - 23:59
3281Nr 94 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Północno-Wschodnim w Bostonie, Massachusetts, USA20.06.2021 - 19:10
2511Nr 94 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii i Biotechnologii 21.06.2021 - 01:44
3339Nr 94 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Ośrodka Kultury Studenckiej20.06.2021 - 02:04
2591Nr 94/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wynagrodzeń z tytułu studenckich praktyk zawodowych w roku akademickim 2011/2012 19.06.2021 - 09:40
2186Nr 94/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki19.06.2021 - 22:05
1709Nr 94/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych16.06.2021 - 19:56
1538Nr 94/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Informatyka i Statystyka w Dydaktyce”21.06.2021 - 01:22
3141Nr 94/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Instrukcji w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania w projektach w ramach Programu Ramowego Horyzont 202020.06.2021 - 12:40
1458Nr 94/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2016/201720.06.2021 - 11:59
6760Nr 94/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.06.2021 - 12:17
1138Nr 94/2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Ubezpieczenia społeczne”19.06.2021 - 06:56
1111Nr 94/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 85/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej...20.06.2021 - 02:37
789Nr 94/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2018/201916.06.2021 - 06:50
733Nr 94/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 87/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej19.06.2021 - 12:45
498Nr 94/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii17.06.2021 - 18:03
601Nr 94/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2019/2020 20.06.2021 - 08:58
322Nr 94/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt17.06.2021 - 11:51
1130Nr 94/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 82/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii (ze zm.)20.06.2021 - 12:12
2171Nr 940 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie osobowej19.06.2021 - 21:15
1744Nr 941 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.06.2021 - 14:10
1592Nr 942 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie nadania Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności imienia Profesora Jerzego Borowskiego19.06.2021 - 12:06
2245Nr 943 z dnia 24 czerwca 2016 roku zmieniająca Uchwałę Nr 773 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków...19.06.2021 - 14:17
1656Nr 944 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Lipowo 29/1, gm. Ostróda wraz z udziałem w prawie własności działki gruntowej nr 184, obręb Lipowo19.06.2021 - 09:53
1722Nr 945 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. mjr. Jana Piwnika w Olsztynie19.06.2021 - 13:32
1822Nr 946 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności budynku kotłowni wraz z jego wyposażeniem technicznym położonego w miejscowości Łężany, gmina Reszel oraz prawo własności działki gruntowej nr 284/16 obręb Leginy16.06.2021 - 00:17

Łącznie 29725600 odwiedzin dla wszystkich podstron.