Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
3407Nr 18 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie zmiany nazwy Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki25.09.2020 - 08:53
1188KONKURS NA STANOWISKO INSTRUKTORA SYMULACJI MEDYCZNEJ25.09.2020 - 08:53
1528Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt 2012/201325.09.2020 - 08:53
1625Nr 802 w sprawie osobowej25.09.2020 - 08:54
1473Nr 114 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 958 z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 25.09.2020 - 08:54
2403Nr 173 z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Olsztynie przy ul. Okrzei 1A 25.09.2020 - 08:54
1602Wniosek o przyznanie materiałów promocyjnych25.09.2020 - 08:54
947Konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Filologii Germańskiej25.09.2020 - 08:55
36616Biblioteka Uniwersytecka25.09.2020 - 08:55
3977Nr 46/2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2015/2016 25.09.2020 - 08:55
6848Nr 11/2013 z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie powołania Komitetu Doradczego Izby Tradycji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.09.2020 - 08:55
1777Nr 118 z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof.zw.dr.hab. Stanisławowi Wężykowi25.09.2020 - 08:55
347Nr 121/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie struktury organizacyjnej Szkoły Zdrowia Publicznego 25.09.2020 - 08:55
4494Nr 52 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie zaopiniowania zmian w strukturze organizacyjnej Regionalnego Centrum Informatycznego25.09.2020 - 08:56
1427Nr 205 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Walencji, Hiszpania25.09.2020 - 08:56
2567Nr 118/2013 z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wzoru druku „Karty samooceny podstawowej, międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w obszarze dydaktyki”25.09.2020 - 08:56
1294Nr 142 z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmiany organizacyjne25.09.2020 - 08:56
28IGA JAROSZEWSKA 25.09.2020 - 08:56
26193Dział Inwestycji i Nadzoru Budowlanego25.09.2020 - 08:56
122Nr 65/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania....25.09.2020 - 08:56
1869Nr 57/2015 z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie dokumentowania przebiegu studiów podyplomowych w „Karcie osiągnięć słuchacza studiów podyplomowych” 25.09.2020 - 08:57
3365Kryteria kwalifikacji na I rok studiów niestacjonarnych25.09.2020 - 08:57
2031Decyzja Nr 42/2011 z dnia 8 listopada 2011r. Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli zasadności nadania przez Radę Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa stopni doktora habi25.09.2020 - 08:57
211Nr 715 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej25.09.2020 - 08:57
520Nr 538 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Zarządzanie logistyką”25.09.2020 - 08:58
264Nr 685 z dnia 7 kwietnia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 450 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczynających...25.09.2020 - 08:58
609Nr 524 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Bartąskiej i Tuwima w Olsztynie25.09.2020 - 08:59
241Nr 25/2020 z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe realizowane w języku angielskim w roku akademickim 2019/2020 25.09.2020 - 08:59
498Nr 37/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 25.09.2020 - 08:59
1376Nr 60 z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim25.09.2020 - 08:59

Łącznie 27013231 odwiedzin dla wszystkich podstron.