Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2544Nr 129 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Czesława KOSAKOWSKIEGO29.03.2020 - 00:32
1295Nr 933 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na 2016 rok29.03.2020 - 00:32
1384Nr 932 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Moskiewską Państwową Akademią Prawniczą imienia O. J. Kutafina, Federacja Rosyjska29.03.2020 - 00:32
1292Nr 931 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Centre for Environment & Education (Nature Seychelles), Republika Seszeli29.03.2020 - 00:32
2212Nr 357 z dnia 20 grudnia 2013 roku uchylająca Uchwałę Nr 18 z dnia 21 września 2012 roku 29.03.2020 - 00:32
1360Nr 930 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o wymianie studenckiej z Beijing Technology and Business University, Chińska Republika Ludowa29.03.2020 - 00:32
1229Nr 929 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Beijing Technology and Business University, Chińska Republika Ludowa29.03.2020 - 00:32
12166Senacka Komisja do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów29.03.2020 - 00:33
1309Nr 928 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Narodową Akademią Nauk Ukrainy w Kijowie, Ukraina29.03.2020 - 00:33
297Nr 564 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku historia dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim29.03.2020 - 00:33
12593D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2009/2010 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych29.03.2020 - 00:33
101KONKURS NA STANOWISKO INSTRUKTORA SYMULACJI MEDYCZNEJ29.03.2020 - 00:33
1364Sprawozdanie finansowe za rok 200929.03.2020 - 00:33
1845Nr 927 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 628 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018 laureatów....29.03.2020 - 00:33
4206Nr 52 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie zaopiniowania zmian w strukturze organizacyjnej Regionalnego Centrum Informatycznego29.03.2020 - 00:33
1672UCHWAŁA Nr 1009 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Honoraty CYBULI na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego29.03.2020 - 00:33
139Nr 223/2019 z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny językoznawstwo 29.03.2020 - 00:33
47177PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA I STUDENTÓW dr hab. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWM29.03.2020 - 00:33
1806Nr 926 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2017/201829.03.2020 - 00:33
2310Nr 925 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na rok akademicki 2017/201829.03.2020 - 00:33
1620Nr 923 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie osobowej29.03.2020 - 00:33
1732Nr 922 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 466 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie 29.03.2020 - 00:33
8794Studia niestacjonarne 2008/200929.03.2020 - 00:33
1453Nr 921 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”29.03.2020 - 00:33
1439Nr 920 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia założeń do opracowania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 201629.03.2020 - 00:33
1408Nr 919 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie 29.03.2020 - 00:33
1452Nr 918 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2015 rok29.03.2020 - 00:33
1486Nr 917 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2015 rok29.03.2020 - 00:33
1289Nr 916 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Bałtyckim Uniwers29.03.2020 - 00:34
23630Rozdzielnia Korespondencji29.03.2020 - 00:34

Łącznie 24966384 odwiedzin dla wszystkich podstron.