Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
221994Strony usunięte19.09.2019 - 10:16
1521Nr 522 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy w celu nawiązania współpracy i realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych, rozwojowych i dydaktycznych19.09.2019 - 10:16
211Nr 478 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku technologia żywności i żywienie człowieka dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu ogólnoakademickim19.09.2019 - 10:16
21873Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 19.09.2019 - 10:16
21601Nr 51/2015 z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2015/201619.09.2019 - 10:16
735Nr 44/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie pedagogiczne - uzupełniające” 19.09.2019 - 10:16
8993Nr 69/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2016/201719.09.2019 - 10:17
90463Statut UWM19.09.2019 - 10:17
13747Władze Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa19.09.2019 - 10:17
2163Nr 406 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Riazańskim Państwowym Uniwersytetem Agrotechnologicznym im. P. A. Kostycheva, Rosja19.09.2019 - 10:17
7136Nr 91/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2017/201819.09.2019 - 10:17
2266Nr 135 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyznania Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae” 19.09.2019 - 10:17
3448Nr 87/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2018/201919.09.2019 - 10:17
1081Nr 63 z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.09.2019 - 10:17
89Nr 543 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2019 rok 19.09.2019 - 10:17
20637Straż Uniwersytecka19.09.2019 - 10:17
2459Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku19.09.2019 - 10:17
9306Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem19.09.2019 - 10:17
76973Regulamin studiów19.09.2019 - 10:17
33672PROREKTOR DS. EKONOMICZNYCH I ROZWOJU dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM19.09.2019 - 10:18
218Nr 453 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 672 z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w UWM19.09.2019 - 10:18
54856Regionalne Centrum Informatyczne19.09.2019 - 10:18
2006Nr 357 z dnia 20 grudnia 2013 roku uchylająca Uchwałę Nr 18 z dnia 21 września 2012 roku 19.09.2019 - 10:18
2000Nr 328 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Anny WÓJCIK19.09.2019 - 10:18
1457514Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie19.09.2019 - 10:18
2256Nr 27/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2018/2019 19.09.2019 - 10:18
1566Decyzja Nr 49/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2012 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej19.09.2019 - 10:18
2229Protokół nr 7 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2006 r.19.09.2019 - 10:18
512Nr 450 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczynających się od...19.09.2019 - 10:18
25985Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.09.2019 - 10:19

Łącznie 22848054 odwiedzin dla wszystkich podstron.