Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2653Protokół nr 23 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 października 2007 r.15.08.2020 - 10:52
721Nr 81/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 15.08.2020 - 10:52
1529Nr 816 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Olsztynie – ul. Sucharskiego 5/1615.08.2020 - 10:52
3320Nr 286 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie powołania członków Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej UWM w Olsztynie15.08.2020 - 10:52
4374Regulamin organizacyjny instytutu wydziałowego UWM15.08.2020 - 10:52
458Nr 571 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pedagogika specjalna dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim15.08.2020 - 10:53
1967Decyzja Nr 42/2009 Rektora z dnia 21 października 2009 roku w sprawie powołania kierownika Projektu POIG.01.03.01-00-139/08 pt. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsię15.08.2020 - 10:53
1831Zarządzenie Nr 46/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Profilaktyka i terapia uzależnień”15.08.2020 - 10:53
1295Nr 79 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Odeskim Pastwowym Uniwersytetem Ekonomicznym, Ukraina15.08.2020 - 10:53
2774Nr 494 z dnia 22 października 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Andrzeja SZMYTA15.08.2020 - 10:55
2015Nr 64/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Promocja i zarządzanie dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym” 15.08.2020 - 10:55
393Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Pediatrii Klinicznej15.08.2020 - 10:55
1255Nr 56 z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Moskiewskim Instytutem Fizyki Inżynieryjnej (Uniwersytet Techniczny)15.08.2020 - 10:55
1517Nr 260 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do odznaczeń państwowych 15.08.2020 - 10:56
15214Nr 53/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie15.08.2020 - 10:56
423Konkurs na stanowisko asystenta (pracownika badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Farmakologii i Toksykologii 15.08.2020 - 10:56
2448Zarządzenie Nr 50 z dnia 18 grudnia roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Przygotowanie do pracy w ośrodkach dla cudzoziemców”15.08.2020 - 10:56
1766Nr 95/2016 z dnia 17 października 2016 roku w sprawie przyznania nagrody pracownikom Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie realizującym zadania w projektach finansowanych w ramach programu Horyzont 202015.08.2020 - 10:56
5498Decyzja Nr 11/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do opracowania Planu Operacyjnego funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w warunkach z15.08.2020 - 10:56
409Konkurs na dwa stanowiska asystenta (pracownika dydaktycznego) w Katedrze Ginekologii i Położnictwa 15.08.2020 - 10:57
736UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI LABORANTA W KATEDRZE ANATOMII15.08.2020 - 10:57
467Konkurs na dwa stanowiska asystenta(pracownika dydaktycznego) w Katedrze Medycyny Ratunkowej15.08.2020 - 10:57
2570Nr 174 z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z prawem współużytkowania wieczystego gruntu – Butryny 18A/6, gmina Purda15.08.2020 - 10:57
307Nr 8/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 15.08.2020 - 10:58
1677Nr 56/2014 z dnia 24 października 2014 roku w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. dostosowania treści Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do zmian w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym15.08.2020 - 10:58
135217Sprawy BHP15.08.2020 - 10:59
2431 Decyzja Nr 18/2008 Rektora z dnia 10 września 2008 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Przychodni Specjalistycznej – Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.15.08.2020 - 10:59
4106Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa15.08.2020 - 10:59
1058Nr 82/2015 z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Menedżer jakości” realizowanych na Wydziale Nauk Ekonomicznych15.08.2020 - 10:59
11100Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych15.08.2020 - 10:59

Łącznie 26549318 odwiedzin dla wszystkich podstron.