Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
13747Wydział Biologii i Biotechnologii20.10.2020 - 06:43
14560Skład osobowy Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa20.10.2020 - 06:43
682UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI SPECJALISTĘ W GRUPIE PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH 20.10.2020 - 06:43
4233Nr 275 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów studiów i programów nauczania oraz planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających20.10.2020 - 06:44
736Nr 411 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bałcynach, gm. Ostróda20.10.2020 - 06:44
976Nr 18/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Regulaminu Wynagradzania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.10.2020 - 06:45
2284Nr 247 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Urszuli FILIPKOWSKIEJ na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego20.10.2020 - 06:46
4591Nr 54/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia formularza wyjazdowego obowiązującego przy wyjazdach służbowych za granicę w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie20.10.2020 - 06:46
3383Nr 284 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowych wraz z zabudowaniami, położonych w obrębie Łyna, gmina Nidzica, KW Nr OL1N/000120.10.2020 - 06:47
298Nr 635 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku analityka i zarządzanie publiczne dla poziomu studiów pierwszego stopnia-licencjackich o profilu ogólnoakademickim20.10.2020 - 06:47
2647Nr 739 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Bogumiła RYCHCIKA20.10.2020 - 06:47
15316Zakład Produkcyjno-Doświadczalny „Bałcyny” Spółka z o.o.20.10.2020 - 06:47
2712Protokół nr 22 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2007 r.20.10.2020 - 06:47
5065Nr 82 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników oraz doktorantów za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych20.10.2020 - 06:48
490Nr 205/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 182/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej i jej przewodniczącego20.10.2020 - 06:48
3786Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej20.10.2020 - 06:49
2419Nr 16/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.10.2020 - 06:50
1685Nr 92/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.10.2020 - 06:50
2915Nr 474 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna” 20.10.2020 - 06:50
2901Zarządzenie Nr 16/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie zasad przyznawania lokali (miejsc) rotacyjnych z zasobów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 20.10.2020 - 06:50
3712Nr 41/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności w łańcuchu pokarmowym”20.10.2020 - 06:52
935Nr 356 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 294 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta...20.10.2020 - 06:52
2326UCHWAŁA Nr 855 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie opinii o przyznaniu Medalu Komisji Edukacji Narodowej20.10.2020 - 06:52
2101Nr 93/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia jednostki ogólnouczelnianej pod nazwą Centrum Konkurencyjności Obszarów Aglomeracyjnych20.10.2020 - 06:52
8655Władze Wydziału Biologii i Biotechnologii20.10.2020 - 06:52
3068Cennik Materiałów Promocyjnych20.10.2020 - 06:52
1141Nr 64/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich 20.10.2020 - 06:53
21929Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 20.10.2020 - 06:53
284Nr 664 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dr hab. Stanisławowi Zbigniewowi CZACHOROWSKIEMU, prof. UWM nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności 20.10.2020 - 06:54
202Nr 694 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pedagogika dla poziomu studiów pierwszego stopnia – licencjackich o profilu ogólnoakademickim20.10.2020 - 06:54

Łącznie 27264526 odwiedzin dla wszystkich podstron.