Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2101Nr 524 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony18.02.2020 - 06:56
2295Zarządzenie Nr 36/2008 Rektora z dnia 30 września 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Regionalna turystyka historyczna”.18.02.2020 - 06:56
673Nr 67/2018 z dnia 21 września 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 17.: „Podniesienie kompetencji zarządczych...18.02.2020 - 06:56
1349Nr 146 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie ustalenia limitów naboru kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, w roku akademickim 2017/201818.02.2020 - 06:56
1189Nr 6/2015 z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Zarządu Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 7 września 2014 roku do 6 września 2017 roku18.02.2020 - 06:57
2222Nr 322 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Ally KAMALOVEJ18.02.2020 - 06:57
1009KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY KANCLERZA DS. ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH18.02.2020 - 06:57
866Nr 46/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Prawne aspekty inwestycji budowlanych”18.02.2020 - 06:57
1187Nr 37 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności uczelni w roku akademckim 2004/200518.02.2020 - 06:57
1311Nr 52/2014 z dnia 17 października 2014 roku w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Budowa, modernizacja i wyposażenie Centrum Gastronomii z Dietetyką Biooceną Żywności Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie18.02.2020 - 06:57
2760Nr 95 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednostki ogólnouczelnianej - Akademickie Centrum Kultury18.02.2020 - 06:57
656S T A N O W I S K O z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia kierunków studiów fizjoterapia oraz kosmetologia 18.02.2020 - 06:57
1347Nr 100/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie Zasad finansowania działalności studenckich kół naukowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie18.02.2020 - 06:58
237Nr 522 z dnia 20 września 2019 roku wprowadzająca procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora18.02.2020 - 06:58
181Nr 581 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Wycena nieruchomości”18.02.2020 - 06:58
3002Zarządzenie Nr 41 z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Audyt energetyczny budynków i instalacji”.18.02.2020 - 06:58
894Nr 88/2017 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych18.02.2020 - 06:58
2332Zarządzenie Nr 43 z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych w strukturze organizacyjnej jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.18.02.2020 - 06:59
1753Nr 885 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”18.02.2020 - 06:59
2361Zarządzenie Nr 39 z dnia 8 listopada 2007 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zatrudniania pracowników naukowo-technicznych.18.02.2020 - 06:59
1953Nr 559 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Olsztynie 18.02.2020 - 06:59
2142Nr 747 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zatrudnienia w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na stanowisku starszego wykładowcy na czas określony mgr Barbary FIJAŁKOWSKIEJ18.02.2020 - 06:59
2866Zarządzenie Nr 44 z dnia 6 grudnia 2007 roku zmieniające Zarządzenie nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 31 października 2006 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UWM18.02.2020 - 06:59
15290Struktura Wydziału Nauki o Żywności18.02.2020 - 07:00
319Nr 45/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Doradztwo zawodowe i personalne”18.02.2020 - 07:00
145Nr 138/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie struktury organizacyjnej Szkoły Zdrowia Publicznego18.02.2020 - 07:00
101619Szukaj pracownika18.02.2020 - 07:00
9137Zarządzenie Nr 22 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych. 18.02.2020 - 07:00
2226Nr 574 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Urszuli WACHOWSKIEJ18.02.2020 - 07:00
1312Nr 171 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2017 rok (bez Wydziału Nauk Medycznych)18.02.2020 - 07:00

Łącznie 24495649 odwiedzin dla wszystkich podstron.