Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3397Nr 44/2011 z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie przeprowadzania szkoleń okresowych z zakresu bhp i p.poż. dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.10.2020 - 07:54
3399Nr 12/2012 z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie Regulaminu organizacji staży w wiodących zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej23.10.2020 - 17:00
3400Decyzja Nr 17/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na I roku stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2011/201223.10.2020 - 07:11
3409Nr 69 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-201622.10.2020 - 18:36
3410Nr 333 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 338 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie kryteriów oceny kandydatów...23.10.2020 - 11:07
3413Nr 286 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie powołania członków Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej UWM w Olsztynie23.10.2020 - 09:33
3413Nr 46/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2013/201422.10.2020 - 02:31
3416Nr 195 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Ełk23.10.2020 - 16:56
3417Decyzja Nr 7/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie zmiany Decyzji Nr 31/2008 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2008-201223.10.2020 - 01:46
3417Zarządzenie Nr 2/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 04:35
3420Nr 214 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Krzysztofa JANKOWSKIEGO22.10.2020 - 18:34
3421Wartość budynków i budowli 2005/200622.10.2020 - 21:34
3423Nr 177 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 22.10.2020 - 00:25
3424Nr 543 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w obrębach ewidencyjnych Dorotowo i Tomaszkowo, gmina Stawiguda23.10.2020 - 20:53
3425Nr 319 z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację kształcenia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzk22.10.2020 - 00:56
3428Placówki usługowo-handlowe22.10.2020 - 18:49
3428Nr 565 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do konsorcjum mającego na celu przygotowanie projektu ekologicznego pod nazwą „Jezioro Kośno – ochrona przed degradacją”23.10.2020 - 15:03
3431konkurs na Kierownika projektu „Przez praktykę do zawodu” 21.10.2020 - 09:30
3435Nr 201 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zgody na wystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód Sp. z o.o. w Suwałkach23.10.2020 - 00:48
3436Nr 18 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie zmiany nazwy Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki22.10.2020 - 18:11
3437Nr 268 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie przyznania Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.10.2020 - 21:48
3438Zarządzenie Nr 16 z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie regulaminu publikowania informacji w BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 22.10.2020 - 02:02
3439200422.10.2020 - 02:41
3443Nr 13/2016 z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych22.10.2020 - 19:49
3444Nr 543 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie funduszu motywacyjnego nauczycieli akademickich 23.10.2020 - 07:02
3446Nr 118 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Sorocaba, Stan San Paulo, Federacyjna Republika Brazylii23.10.2020 - 12:28
3446Zarządzenie Nr 53/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia wzorów druków Zaświadczeń pedagogicznych potwierdzających przygotowanie pedagogiczne absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Ma22.10.2020 - 19:45
3446 w roku akademickim 2011/201222.10.2020 - 07:31
3447Nr 243 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM umowy konsorcjum na przygotowanie i realizację projektu badawczego „Scientific basis for integrated assessment of rivers..."22.10.2020 - 09:21
3448Zarządzenie Nr 44/2009 Rektora z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie zmiany zakładowego planu kont – ZPK22.10.2020 - 13:45

Łącznie 27306674 odwiedzin dla wszystkich podstron.